Mormor läsaren

Bibeln

Det viktigaste mormor hade att läsa var bibeln. Hon beklagade ofta att hon i uppväxten inte fått kunskap i biblen. Hon manade på äldre dagar alla som hon mötte att läsa bibeln. Själv gjorde hon till vana att varje morgon när hon klädde sig lära sig ett eller flera bibelord utantill för att ha ord av Gud i minnet , då hon icke mer orkade att läsa.

 

Dagens Lösen

Författare

Martin Luther
Katekesen
Luthers postilla

Christian Scriver
Själaskatt
Känneteckning på benådning i Jesus alléna

Prosten Henric Schartau
Frågor hörande till första undervisningen i salighetsläran

Bengt Jacobsson Bergqvist
Enfaldig utveckling af Dr Lutthers katekes

Anders Nohrborg
Nohrborgs postilla

Jacob Otto Hoof
Fiendekärleken framför broderskärleken

Gerhard Tersteegen

Johann Albrecht Bengel

Bengels bönebok

Buchman

Johann Arndt
Fyra böcker om sann kristendom
Paradis lustgård

Nikolaus Ludwig Zinzendorf

Müller
En predikosamling

Søren Kirkegaard(1813-1855)
Tystnad och glädje

Zinzendorf
Rövaren på Korset

Frederick Krummacher (1796-1868)

Johann Rambach (1693-1735)
Christus i Mose

Roos bönebok

Barths bibliska historia

Menken

Roentgen

Hofacker

Tidsskrifter

Stocholms MissionsTidning
redigerad av Rosenius
Lunds MissionsTidning
Bibelvännen
Redigerade av P. Fjellsetdt
Fridsbudbäraren
Redigerad av P.M. Elmblad
Nordisk Kyrkotidning
Redigerad av Joh. Ternström 1840-1849
Jönköpings Tidning
Utgiven av
Fliegende Blätter
Johann Hinrich Wicherns tidning
Pietisten
Startad av George Scott och övertogs efter hans landsförvisning av C O Rosenius.


Foto Åke Ahlström 2004

Mormor satt ofta vid sitt stenbord i parken och läste. Då ville hon inte gärna bli störd.

Foto Lars Ericsson 2008

 

 

 

Mormor läste gärna och ofta olika lärares (prästers) predikningar. En av den var Anders Nohrborgs postilla. Se bild till höger


 

 

 

Fjellstedts bibel

Foto Lars Ericsson
Peter Fjellstedt skrev sin berömda
bibel kommentar på Herrestad.

Pietisten


Tidningen Pietisten startades av Gorge Scott.
När han fick fly landet övertogs
den och redigerades av Rosenius.