Sveriges första syförening

Rent andliga föreningar bland fruntimmer utan arbetsbefattning för nästans hjälp hava ingen framgång, men med hava de det, det har jag erfarit.
(Mormor i brev till Paulina Westdahl 10/6 1844)

Mormor på Herrestad 2003
Sveriges första syförening startades på Herrestad 1844 på initiativ av Peter Fjellstedt och kallades för fruntimmesarbetsförening

Syföreningens bildande

Syföreningen är lätt att förväxla med arbetsföreningen men är en egen gren av mormors alla verksamheter. Den initierades 1844 den 19 april på förslag av Peter Fjellstedt som befann sig på Herrestad. Vid samma tillfälle var där ytterligare 12 personer samlade och de blev stommen i den syförening som sedan bildades. Momor berättar om det i ett brev till Paulina Westdahl den 10 juni 1844. Meningen var att man skulle samlas en gång i veckan för att läsa Guds ord, be, sjunga och samtala om andliga frågor samt sy till förmån för barn i Lappland. Som i all annan verksamhet var mormors inställning att ordet och det praktiska arbetet måste gå hand i hand för att få framgång.

Mormor orolig för pratsjuka

Mormor var också lite orolig för att det bara skulle vara kvinnor närvarande och ingen lärare. Hon "kände sitt kön allt för väl" som hon uttrycker det. Hon var väl rädd att det skulle bli för mycket prat men det löste sig emellertid genom att hennes "svärson" Pastor Carl Johan Engström lovade att leda och läsa högt vid sammankomsterna.

De arbetade för barn i Lappland

Man levererade tröjor, halsdukar och vadmal m.m som förmedlades av Svenska Missionssällskapet. Matilda Foy berättar, om ett besök på Herrestad, då hon fick mormors uppdrag att välja ut bibelord som skulle fästas på mössor, som skulle skickas till barn i Lappland. Genom auktioner där man sålde färdiga textilier fick man även in kontanta pengar att förmedla via Svenska Missionssällskapet. Fram till dagens datum har 1000-tals syföreningar bildatats läst Guds ord, sjungit, bett och samlat in miljontals kronor för missions- och diakoniverksamhet.


Fördjupning

Ögonvittne

Mormor skriver om Syföreningen

Mathilda Foy hos mormor

Brev

Brev till Paulina Westdahl 10/6 1844

Brev till Mathilda Rappe 27/4 1844


Närvarande vid bildandet av Sveriges första syförening

 1. Fröken Hildur Danckwardt
 2. Fröken Julianna Danckwardt
 3. Fröken Fredrika Danckwardt
 4. Fröken Marie Cederschiöld
 5. Fröken Malin Cederschiöld
 6. Prostinnan Helena Cederschiöld
 7. Fru Ulrika Moberg
 8. Ulla Mobergs lilla dotter Hildegard (10 år)
 9. Sofie Engström (Von Holst)
 10. Carl Johan Engström
 11. Caroline Liborius
 12. Emelie Petersen  Mormor på Herrestad 2003
  Syftet med syföreningen var att stödja Svenska Missionssällskapets arbete bland Lapparna