Lånebibliotek

Pionjär i mycket

Mormor var pionjär och föregångare i många verksamheter. En service som t.ex. bibliotek ser vi idag som självklart att det ska finnas på alla orter över en viss storlek. Värnamo fick sitt första bibliotek 1922, Herrestad hade sitt redan på 1850-talet eller ännu tidigare.
Biblioteket var också förenat med försäljning av biblar och nya testamenten och traktatskrifter och tryckta bibelord för barn som skänktes bort gratis.

Foto Lars Ericsson 2008
Tidningen Pietisten som var lite kontroversiell på den tiden fanns att låna på Herrestads bibliotek.

Istället för bokbuss

Kolportören var den som förmedlade och hämtade in lånen till torpen som ibland kunde vara mycket avlägsna. Biblioteket var på så sätt en anledning för kolportören att besöka hemmen och han hade ett distrikt på cirka 200 hushåll.


Utdrag ur årberättelse 1854-55 angående boklån

Böcker och tidningar som fanns att låna på Herrestad

 • Stockholms missionstidning
 • Lunds missionstidning
 • Bibelvännen
 • Pietisten
 • Duvorösten
 • Tjänliga smärre skrifter i äkta evangelisk anda
 • Små barnskrifter
 • Traktat
 • Tryckta bibelord för barn

  Foto Lars Ericsson 2008