Nykterhetsförening

Vid sin ankomst till Sverige upprördes Emelie och hennes make över den allvarliga situationen i Sverige och i synnerhet de trakter de själva bosatte sig i. "Människorna är försupna och står alldeles apatiska utanför de små kojorna " skriver hon hem till Tyskland.

Nykterhetsförening startades på Herrestad vintern 1838 , troligtvis i mars, av mormors skollärare Magnus Schön och hennes mjölnare Johan. Mormor skickade ,i augusti samma år, de två till Tagel i Rydaholm där nykterhetskämpen Peter Wieselgren var på besök. De skulle inspireras av "den eldige gudsmannen".


Fördjupning

Brev

Brev till Pauline Westdahl

 

 

Sverige i mitten på 1800-talet

  • 40 l sprit per person och år.
  • 1829 Antal brännvinspannor 173.124