Mormor

Själv är hon känd som ett bildat ehuru något exalterat fruntimme, mycket religiös och andäktig, icke utan all misstanke för läseri och pietism, men då hennes uppförande i övrigt är exemplariskt och hon, olik de flesta andra läsare, hellre tjänar än fördömer sina medmänniskor, må hon gärna frukta Gud på det sätt, som samvete och övertygelse förestava henne.
(Biskop Esaias Tegnér i brevsvar på en Kunglig förfrågan15/12 1838 )

Emilie Petersen

Emilie Petersen invandrade som flykting till Sverige under en tid när många på grund av fattigdom utvandrade från våra bygder. Hon kom från goda föhållanden i den tidigare fria och så blomstrande hansastaden Hamburg. Där hade hennes huvudsakliga uppgift varit att sköta ett välbärgat hem och stå för det omfattande societetsliv det innebar. Det var ett liv som i överflödets tecken gav utrymme för sinnliga njutningar av konst och poesi. Hon kom till en bygd där det krävdes hårt arbete för att överleva. Fri tid för överflödets njutningar eller societetsliv fanns inte eller var ens påtänkt.

Mormor på Herrestad

Emilie och hennes make fick inga egna barn men skaffade sig flera fosterbarn. Det sägs vara ett av dessa, hennes egen syster- och fosterdotter, Emmy Rappes dotter Emilia Rappe som började kalla henne för mormor. Detta namn eller titel blev sedan vedetaget bland alla de barn som togs om hand i hennes räddningsskolaBerget. Mormors Herrestad blev också ett andligt centrum med besökare från hela Sverige men också från utlandet. Även dessa besökare uppmanades att tilltala henne mormor. Hon blev legendarisk under namnet Mormor på Herrestad. En röst från tiden säger att " det regnade andliga eldsgnistor ut över Sverige från Herrestad". Men hon var inte bara pionjär på flera områden hon var också människa. Under mappen "mormor" finns flera rubriker som jag hoppas ska ge er en bild av mormor som människa och om hennes bakgrund.

 


 

Fördjupning

Brev

Esaias Tegnérs brevsvar till kungen i sin helhet


En ungdomsbild på Emilie Petersen född Eckert. Legendarisk som mormor på Herrestad.

 
Mormor på äldre dagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilie Petersen

Emilie Petersen invandrade som flykting till Sverige under en tid när många på grund av fattigdom utvandrade från våra bygder. Hon kom från goda föhållanden i den tidigare fria och så blomstrande hansastaden Hamburg. Där hade hennes huvudsakliga uppgift varit att sköta ett välbärgat hem och stå för det omfattande societetsliv det innebar. Det var ett liv som i överflödets tecken gav utrymme för sinnliga njutningar av konst och poesi. Hon kom till en bygd där det krävdes hårt arbete för att överleva. Fri tid för överflödets njutningar eller societetsliv fanns inte eller var ens påtänkt.

Mormor på Herrestad

Emilie och hennes make fick inga egna barn men skaffade sig flera fosterbarn. Det sägs vara ett av dessa hennes egen syster- och fosterdotter Emmy Rappes dotter Emilia Rappe som började kalla henne för mormor. Detta namn eller titel blev sedan vedetaget bland alla de barn som togs om hand i hennes räddningsskolaBerget. Mormors Herrestad blev också ett andligt centrum med besökare från hela Sverige men också från utlandet. Även dessa besökare uppmanades att tilltala henne mormor. Hon blev legendarisk under namnet Mormor på Herrestad. En röst från tiden säger att " det regnade andliga eldsgnistor ut över Sverige från Herrestad". Men hon var inte bara pionjär på flera områden hon var också människa. Under mappen "mormor" finns flera rubriker som jag hoppas ska ge er en bild av mormor som människa och om hennes bakgrund.


Fördjupning

Brev

Esaias Tegners brevsvar till Kungen i sin helhet