Drömmaren

Jag ber, att Herren måtte välsigna resten av adventstiden och att han måtte beskära mig
med goda nätter och rena, vackra drömmar.
(Dagboken 13/12 1853)

Foto Lars Ericsson, Hörda 2008

En hälsning från evigheten

Mormor drömde ofta drömmar och hon delger flera av dem i dagboken. För henne var drömmarna något viktigt och i dom kunde hon möta Gud. Hon uppfattade att han talade till- och undervisade henne i drömmarna. I drömmarna befann hon sig i gräslandet mellan den fysiska och den andliga verkligheten. Många gånger blev hon glad av drömmarna och hon förstod när de var ifrån Gud för då gav de en stor tröst. Hon kallar det någon gång för en hälsning från evigheten.

 Hon längtade efter ljuva andliga drömmar

Mormor tyckte att mellan sömn och vaket tillstånd kände själen en frihet, en renare existens och en mer upphöjd och stark tillvaro än under de heligaste vakna stunder. Hon längtade efter dessa ljuvliga andliga drömmar men hon kunde också plågas i drömmarna.
I natt förfärliga anfäktelse av djävulen. Varför kommer sådant, o Gud, när jag av hela min själ längta endast efter vackra, ljuva, andliga drömmar? Men jag kan ju konsten att driva den lede på flykten. Jag behöver bara nämna namnet Jesus så flyr han. (Dagboken 24/3 1855)

Mormor drömmer