Småland

På olika Småländska gods residerade under första hälften av 1800-talet sex bröder Rappe av den friherrliga graden. Mormors syster som var gift med Fredrik Rappe som var av den adliga graden, fanns ju också på Vartorp. Mormors och väckelsens vänner fanns också på andra gods och städer runt Småland  inte minst i Jönköping.

 

 

 

Karta kommer...

  1. Tagel

  2. Drettinge

  3. Vartorp

  4. Strömsrum
  5. Christinelund
  6. Trollebo
  7. Jönköping

  8. Växjö

Det småländska landskapet har historiskt präglats av uppdelningen i "små land" där Finnveden är ett och Värend ett annat. Därav namnet Småland.