Mormors vänner

Hennes fria, själfulla vittnesbörd om Kristus gjorde denna kvinna till den drivande kraften för det vittomfattande kristliga arbetet i detta land. Hennes hem blev en av platserna för allt missionsarbete inom och utom kristenheten, samlingspunkten för män och kvinnor, som villigt erbjöd sina böne- och biståndstjänster i tron på den uppoffrande kärlekens kraft. Genom allt detta blev Herrestad en av de lysande medelpunkterna för kristet liv i detta nordiska land.
(Johann Hinrich Wichern, grundare av Das Rauhe Hause i Hamburg.)

Mormor på Herrestad var med sitt kontaktnät och sin övertygade tro en central gestalt i 1800-talets väckelserörelse. Hennes arbete väckte beundran både i Sverige och utlandet. Tack vare hennes teologiska fasthet, praktiska handlingskraft och jordnära vishet drogs många människor till Herrestad.

Tysklandsvännerna

Närområdet

Gårdsfolket

Prästerna

Väckelsefolk

Hovet

Rappe

Övriga vänner