Gårdsfolket

Under Herrestad fanns c:a 35 torp med dagsverksskyldigheter och ett antal lägenheter. Mormor hade ett  drygt tiotal anställda i hushållet och det fanns slöjdlärare, lärare och kolportörer. Det fanns också en kvarn och en såg på Herrestad. Nedan följer några av de personer som hade arbete på eller anknytning till Herrestad.

Hushållet

Vårt hushåll är en öfningsskola, hvaruti vi mycket kunna pröfva vår tro, om hon har lif, om lifvet pulserar i frisk fart.

Therese Jordan
(1790-1822?)

Christina Beata Ståhl
(1791-?)

Eva Berghman
(1793-?)

Carolina Liborius Pehrsson

Charlotta Wettermark

Anna Maria Johannesdotter


Emelie Petersen
(1780-1859)

Lärare och kolportörer

Magnus Schöön
(1803-)

Per August Hultman
(1818-1881)

Sven Falk

Sven Matsson
(1815-1884)

Peter Johnsson

Sylärare

Anna "lilla Anna" Pettersdotter

Pigor

Emilia Carolina Otte
(25/7 1796-?)

Charlotta Enander

Juliana

Britta Pehrsdotter
(23/1 1804-?)

 

Arbetsföreningen

Nora Ydström

Barn på Herrestad

Emanuel Liborius

Rättare

Nils Pehrsson
(26/8 1811-?)

Mjölnare

Johan Johannisson
(1/5 1813-?)

Här kommer att fyllas på efter hand...