Prästerna

Här kan ni läsa om mormors vänner bland prästerna och deras fruar. De ofta högt värderade lärarna bedömdes av mormor efter sitt andliga tillstånd. Det fanns också några präster som hon ansåg djupt ovärdiga.

De närmsta

Johan Fredrik Ydström
(1796-1876)

Carl Johan Engström
(1810-1870)

Per Magnus Elmblad
(1806-1887)

Föregångarna

Henric Schartau 
(1757-1825)

Peter Lorenz Sellergren
(1768-1843)

Jakob Otto Hoof
(1769-1839)

Giganterna

Peter Fjellstedt
(1802-1881)

Carl-Olof Rosenius, ej prästvigd
(1816-1868)

Peter Wieselgren
(1800-1877)

Missionsbönstalare

Caspar Cederschiöld 
(1776-1845)

Carl Emanuel Bexell
(1788-1873)

Adolf Wilhelm Bergvall
(1806-1885)

Peter Sandén
(1808-1877)

Per Petersson
(1814-1896)

Johan Adam Stålhammar
(1811-1890)


Emilie Petersen
(1780-1859)

Övriga väckelsepräster

Jonas Sandell
(1790-

George Scott
metodistpastor
(1804-1874)

Carl Magnus Westdahl

Per Nyman

Johan Ternström

Johan August Norlén
(1812-1877)

Josua Colliander
(1822-1895)

Carl Fredrik Nilsson

Mårten Johan Landahl

Gustaf Linnarsson

Övriga Kärda präster
under mormors tid

Carl Johan Mellin kh. 1806-21
(1757-1826)

Johan Ljungstedt kh. 1822-29
(1760-1829)

Abraham Wilhelm Mellin kh. 1829-33
(1783-1833)

Abraham Almén vice pastor
(1797-1869)