Väckelsefolk

Här är personer som tillhörde den med mormor samtida väckelserörelsen men som inte är präster. Jönköping var en ort där väckelsens gnista tändes bland annat genom mormors blivande måg P.M. Elmblad men också genom hennes vän Paulina Westdahl. Här kan du läsa om väckelserörelsens folk både i mormors närområde, centralt i Stockholm och i utlandet.

Jönköping

Pauline Westdahl
(1810-1887)

Thor Hartvig Odencrantz
(1817-1886)

Magnus Conrad Rahmn
(1798-1859)

Carl Johan Lindberg
(1821-1904)

Swening Johansson
(1827-1898)


Emelie Petersen
(1780-1859)

Stockholm

George Scott

Carl-Olof Rosenius
(1816-1868)

Mathilda Foy
(1813-1869)

Elsa Borg
(1826-1909)

Närområdet

Arvid (i Sunnebo) Zachrisson

Blekinge

Oskar Ahnfeldt
(1813-1882)

Amelie Von Braun
(1811-1859)

Hans (Blinde Hans) Håkansson
(1805-1878)