Hovet

Det kungliga hovet får ett särskilt omnämnande. Det var Carl XIV Johan som började stödja arbetsföreningen med årliga inköp av dess tillverkning. Sedan följde flera efter och hovet stog snart för mer än hälften av den årliga försäljningen. Här kan du läsa om några av det kungliga hovets medlemmar och arbetsföreningens understödjare.

Konung

Oskar I
(1799-1859)

Drottning

Josephine
(1807-1876)

Emelie Petersen
(1780-1859)

Konung

Carl XIV Johan
(1763-1844)

Drottning

Desidiria
(1777-1860)

Prinsessan

Eugenie
(1830-1889)