Övriga vänner

Hä kan du läsa om några av understödjarna till mormors arbetsförening men också andra mer flyktiga bekantskaper som mormor gjorde.

Understödjare till Arbetsföreningen

I Göteborg fanns flera familjer som på olika sätt stöttade mormors arbetsföerning och hade sporadiska kontakter med mormor.

Familjen Dickson

Familjen Carnegie

Familjen Willerding