Lotta förbereder sig för sin första karaktärsroll
Barnen på Lyktan övar
Lyktan  byter om för entré
Lyktans barn gör entre som gråsparvar
Besök vid fikabordet
Gråsparvarna sjunger
Mormor med gråsparvar
Uppskattat besök
"Det lilla ljus jag har"
Fotografering