Mormor flyktingen

Europa i krig

Början på 1800-talet var en orolig tid i Europa. Den korsikanske adelsmannen Napoleon Bonaparte hade utropat sig till fransk kejsare. Hans strävan var att erövra Europa och under sig hade han tillgång till en armé på 600 000 soldater som var jämförelsevis välutrustad. Redan i november 1806 ockuperas den fria hansestaden Hamburg första gången och 1810 införlivades den formellt i det franska kejsardömet.
De boende i Hamburg var vana vid en fri handel och köpmän likt mormors make Johann Philipp Petersen hade skapat sig en förmögenhet. Handeln förlamades emellertid genom den s.k. "kontinentalsystemet" som tillkommit p.g.a. Napoleon. Den 18 mars 1813 ockuperades staden av ryssarna som hälsades av stadsborna som befriare.

 Svenskt ansvar

Carl IV Johan blev mormors största understödjare

En kort tid var staden på svenska truppers ansvar under befäl av prins Carl Johan som skulle komma att bli en viktig understödjare till mormors verksamhet. De svenska trupperna lyckades inte hålla staden utan redan den 29 maj återtogs den dock av fransmännen som drog åt tumskruvarna ytterligare genom att, en av Napoleons främsta och hårdaste befäl, general Davoust blev stadens kommendant och ålade Hamburgborna straffskatter. Han var mycket hård och lät fördriva över 30000 människor och brände ner stora delar av staden.

Uppbrottet

De tvingades också att proviantera för 6 månader då en ockupation av staden förutsågs. Flera förmögna personer försökte då liksom paret Petersen att hitta en tillfällig fristad utanför staden. Med sig vid detta ofrivilliga uppbrott hade mormor sin väninna Terese Jordan sin syster- och fosterdotter Emmy född 1800 på Vartorp norr om Växjö. Mormor var då endast 33 år,  hennes make 41 och från början tänkte sig nog paret att återvända till Tyskland så snart situationen tillät.

Ankomst

Kanske för att de hade släkt i Sverige föll valet på Herrestad eller kanske var det bara ämnat  som en penningplacering under oroligheterna. Dit flydde de undan hemskheterna och de anlände via Malmö, genom Skånes öppna vidder och Kronobergs län, till Smålands djupa skogar och allra fattigaste område, nämligen Herrestad i Kärda socken.

Att återvända var omöjligt

De hade från början tänkt sig att återvända men deras kvarlämnade förmögenhet i Tyskland förskingrades så omständigheterna omöjliggjorde denna tanke. Förhållanderna i Tyskland hade, ironiskt nog, snart förändrats, så hade paret väntat med sin flykt några månader så hade den troligvis inte varit nödvändig. Trots flykt samt svårigheter med språk och känsla av främlingskap i ett nytt land kunde mormor se det i ett andligt perpektiv och uppleva en kallelse till sitt nya hemland. (se artikel Kallelsen)

 


 

Fördjupning

Artikel i Jönköpings Tidning

Telegram från Hamburg


Napoleon gjorde det svårt
för invånarna i Hamburg.

Napoleonkrigen

 • 1804 Napoleon utropar sig till Fransk kejsare.
 • 1806 Fransmännen erövrar Hamburg. Napoleon utfärdade kontinentalspärren som syftade till att stänga av Europa för engelsk sjöfart och handel.
 • 1810 Hamburg införlivas med Franska kejsardömet den 13 december.
 • 1811 Marskalk Louise Nicolas Davoust blir generalguvunör i Hamburg.
 • 1813 Hamburg av ryssarna den 18 mars.
 • Hamburg under svenska truppers ansvar i  cirka 2 månader.
 • 1813 Fransmännen tågar åter in i Hamburg den 29 maj.
 • 1813 Klockan 4 samma dag pålades invånarna i Hamburg en straffskatt av 48 millioner frank av kommendanten Davoust.
 • Emilie och Johann Petersen flyr.

Napoleons Armé

 • Huvudstyrkan bestod av 382 000 soldater direkt under Napoleons kommando.
 • 32 000 preussare.
 • 33 000 österikare.
 • En reserv på 200 000 man.
 • Utrustade med musköter med bajonetter som hade en skjuthastighet på två skott i minuten.
 • Varje soldat hade cirka 6o skott med sig.
 • Artilleri med kanonkuler som vägde mellan 1,5 och 6 kilo. De kunde träffa mål på en kilometers avstånd.

Paret Petersens umgämge i Hamburg

 • Författaren, tidningsmannen och prästen Matthias Claudius
 • Den förres son Johannes Claudius
 • Matthias Perthes med anknytning till förlagshuset Justus Perthes
 • Theodor Liborius bror till Caroline som jobbade hos mormor på Herrestad
 • Köpmannen, politiken och medarbetare i tidningen Börsenhalle, Daniel Runge
 • Konstnären Otto Runge, bror till Daniel.

Sverige i 1800-talets början

 • 2,5 miljoner invånare
 • Karl Johan väljs till tronföljare
 • 1814 Union med Norge ingås
 • 1818 Karl XIV Johan blir Sveriges kung
 • 1832 Göta Kanal öppnas
 • 1844 Oskar I blir kung i Sverige