Mormor teologen

Låt icke ditt ord försvagas av människofruktan eller hänsynstagande, nej, låt det aldrig ske - amen - amen hjälp därtill! Giv oss den frimodige anden, som aldrig rädes för människor. (Dagboken 20/6 1840)

  Teologin var viktig

Mormor var en engagerad bibelläsare som gärna diskuterade olika teologiska frågor, ofta brevledes, i synnerhet med sin god vän Paulina Westdahl men också med Wilhelm Rappe och många andra.  Men hon var också en som praktiserade det hon lärde. Teologin var viktig för hennes eget handlande även om hon sörjde över sina tillkortakommande på det området. Hon beklagade sig ofta över bristen på bibelundervisning i sin ungdom.
Det tog hon igen på äldre dagar då hon gjorde till en vana att varje morgon när hon klädde sig försöka lära sig ett eller flera bibelord utantill. För att som hon sa ha ord i minnet när hon inte längre orkade läsa. ”Det är du Guds helige ande som ska påminna mig om ordet. Ja Herre jag vill nära mig av ditt ord så länge jag lever.” Hon var också mån om att alla hon kom i kontakt med skulle uppmuntras och beredas möjlighet  att läsa Bibeln.

Hon lutade sig mot sina lärare

Hon hade också sina högt värderade lärare vars predikningar och skrifter hon gärna läste. Av dom var hennes käre Luther den självklara favoriten. Det fanns också andra som Johann Arndt, Anders Nohrborg, Henric Schartau och Christian Scrivers vars Själaskatt vanligen lästes till eftermiddagskaffet på Herrestad. Hon prenumerade på Rosenius tidning Pietisten och uppskattade hans undervisning. (se artikel "Mormor läsaren")
Sedan hade hon ju sina "egna" lärare som Johan Fredrik Ydström, Carl Johan Engström och Per Magnus Elmblad men det fanns många fler.

Herrestadsmötet 2007
"Evanglium enligt mormor" pingstdagen 2007
Mormor spelad av Hanna Ericsson

Mormor om...