Människan Emelie Petersen

O, Herre låt mig ej gå utan ledband! Låt mig vara leret i mästarens hand. Bestäm Du själv alla riktningar och rörelser. Utan Dig, min Jesus, kan jag ingenting göra, det vet jag, det har jag erfarit, men glömmer det tyvärr ofta allt för lätt. (Biktboken 26/3 1836)

Äktenskapet  Familjen  Personlighet Fördjupning

Bakgrund

Emilie Charlotta Eckerdt föddes den 15 juli 1780 i Bostel utanför Berlin. Hon var äldst av två döttrar. Hennes syster hette Elise, var fyra år yngre och det sägs att de båda var ovanligt vackra, något de ärvt från modern. Faderns namn var Johann Christian Eckerdt och var preussisk konsul och hovråd. Han var också köpman och gjorde affärsresor bl.a. till Sverige. Modern hette Catharina Cecilia Leve (född omkring 1760) och tycks ha varit ett mindre bra föredöme för döttrarna.Vid sju års ålder kom Emelie till ett flickhem Hamburg. Först placerades hon av moden, i faderns frånvaro, på ett mindre bra hem hos två ogifta "ytterst dåliga och lättsinniga" kvinnor men insjuknade samma dag som hon kom dit. Fadern hade redan planerat för ett annat flickhem som leddes av fröken Hanna Gütschow. När Hanna Gütschow hörde talas om att Emilie låg sjuk, lämnad åt sig själv, på andra sidan gatan skickade hon två starka karlar för att hämta henne. Liggande i sängen bar dom henne tvärs över gatan till det hem där hon sedan stannade i flera år. Denna flyttning ansåg Emilie själv blev hennes räddning och hon tackade Gud för den och fröken Gütschow blev den mor hon så väl behövde. Emilies lillasyster Elise tog fadern med sig vid en resa till Sverige och placerade på ett flickhem i Växjö som förestods av en Fru Köhler. Elise var vid tillfället 10 år gammal och hon stannade tills hon var 15 då hon gifte sig med dåvarande löjtnanten senare ryttmästaren Fredrik Rappe från Vartorp.

Äktenskapet

På flickhemmet i Berlin mötte Emilie den några år äldre läraren Amalie Von Herder som blev en vän för livet. Hon träffade där också sin blivande make Johann Philipp Petersen. Omedelbart efter förlovningen flyttade Emelie hem till sina blivande svärföräldrar, och paret gifte sig 1803.

Oljemålning 1806 Friedrich Carl Gröger
Makarna Petersen 1806

Ett tidigt stort intresse för det unga paret var konst, estetik och poesi. Det intresset fick  en speciell betydelse för Emilies väckelse och andliga utveckling speciellt genom den gode vännen konstnären Otto Runge. Många poeter, tidningsmän, konstnärer och ansedda Hamburgerbor var gäster i deras hem. De flydde Tyskland 1813 på grund av Napoleon och bosatte sig på gården Herrestad i Sverige. Äktenskapet tycks ha varit lyckligt och kärleken stor. Det är med beundran som Emilie beskriver sin make. Hon kallar honom för sin store andlige välgörare. Slaget var därför mycket stort när maken avlider 1835  i en ålder av 63 år. Detta var mer än hon trodde sig klara av och hon var inställd på att snart följa efter. Så övertygad att hon iordningställde sin egen svepdräkt.
"Färrän jag har återfunnit honom i det osynliga, känner jag mig ej hemma - jag söker och finner honom först där." (Dagboken 5/5 1837)

Familjen

Paret önskade sig men förblev utan biologiska barn. Fosterbarn skaffade dem sig däremot och deras första fosterbarn var Emilies systerdotter Emmy Rappe, som kom till dem redan under deras tid i Tyskland. Emmy gifte 1820 in sig i en annan gren av Rappe släkten. Nämligen med Carl Rappe på Drettinge. Emmy blir änka 1837 då Carl avlider efter en tids sjukdom. Det andra fosterbarnet hette Sophie Von Holst. Hon kom till Herrestad 1817 0ch var 14 år yngre än Emmy. Hon gifte sig med komminister Carl Johan Engström. Det som man kan kalla det tredje fosterbarnet var Emilia, Emmys dotter, som mormor ofta hade hand om och oroade sig för. Emilia gifter sig på Herrestad 1846 med Per Magnus Elmblad. Utöver dessa fanns massor av "föreningsbarn" som kallade Emelie för mormor. Flera av dem begravdes i familjegraven på Kärda Kyrkogård.

Personlighet

Hon hade en hel del kroppsliga krämpor. Hon plågades ofta av svår huvudvärk och klagade över en tung kropp. På äldre dar fick hon köras i rullstol om hon hade ärenden på lite längre avstånd. Nedsatt hörsel led hon av sedan ungdomen och den försämrades med åren. Detta gjorde att hon ofta missförstod folk. Hon kunde också ha ett häftigt humör. Hon var själv medveten om sina brister och klagade över sitt sätt att umgås med familjen. Förmodligen var hon envis och ställde höga krav på sig själv och andra. Det framgår i hennes biktbok att hon led av det vi idag skulle kalla prestationsångest. Mycket på grund av det glapp som hon uppfattade fanns mellan hennes ideal och hur hon levde upp till det. Hennes psyke verkar också ha varit bräckligt.

 


 

Fördjupning

Ögonvittne

Mathilda Foy möter mormor på Herrestad

Sofie Von Holst blir Petersens fosterbarn

 

 


Fadern Johann Christian Eckerdt född omkring 1750 var preussisk konsul  och hovråd men också köpman som gjorde affärsresor bl.a. till Sverige.

Viktiga dagar i familjen

 • 16/10 1772 Johann Petersen föds.

 • 15/7 1780 Emilie Eckerdt föds.

 • 1784 Yngre Systern Elise Eckerdt föds.

 • 1787 Emilie kommer till Hamburg.

 • 1794 Elise placeras på flickhem i Växjö.

 • 1799 Elise gifter sig med Fredrik Rappe på Vartorp.

 • 5/3 1803 Emilie och Johann gifter sig.

 • 1806 Emmy Rappe flyttar till paret Petersen.

 • 1813 Emilie och Johann kommer till Herrestad.

 • 30/7 1814 Sophie Von Holst föds

 • 1817 Sophie Von Holst blir parets andra fosterbarn.

 • 1820 Emmy gifter sig med Carl Rappe på Drettinge.

 • 8/3 1824 Emila Rappe föds.

 • 8/3 1830 Emilia Rappe flyttar till Herrestad och blir tredje fosterbarnet.

 • 1831 Sophie Von Holst konfirmeras i Forsheda Kyrka.

 • 9/3 1835 Johann Philip Petersen avlider 63 år gammal.

Foto Jonas Adolfsson Mormor på Herrestad 2003
Makens död var ett mycket hårt
slag för Emilie.

 • 15/3 1835 Maken begravs.

 • 21/12 1837 Carl Rappe avlider på Herrestad.

 • 1/12 1838 Sophe Von Holst gifter sig på Herrestad med Carl Johan Engström.

 •  23/3 1839 Emilia Rappe konfirmeras  i Kärda kyrka.

 • 26/6 1846 el.-46 Emilia Rappe gifter sig på Herrestad med Per Magnus Elmblad.

 • 1849 Emmy Rappe flyttar till Herrestad.

 • 1851 Emmy flyttar från Herrestad till Hörda.

 • 10/1 1859 Emelie Petersen avlider 79 år gammal

 • 27/1 1859 Emilie begravs på Kärda kyrkogård.


 

Mormor om ...