Citat om skolan

(skolan) "min salig Petersens sista verk, den jag sköter, putsar, vårdar, smeker så mycket jag kan."  Mormor i brev två år efter makens död.

"I skolan utvecklas den senares (själens) veksamhet, under det att lemmarna vila. Därigenom ökas krafterna för kroppsligt arbete; ty en levande kristendom danar de flitigaste arbetare, liksom en helgad sabbat återupplivar och ökar arbetskraften för veckans sex dagar".

"Vi fästa nu vår uppmärksamhet på den glädjegren, som heter räddningsskolan. Den är av vingårdsherren inympad. Herrestads gods skola, vi kallar henne en Guds plantering; ty hon vill ej annat än föra barnen till Guds son. Därtill Gud allena med sitt ords levande kraft förhjälpe"  (Årsberättelsen 1849-1850)

En omväxling till glädje för mig under denna tid utgjorde en utflykt till skolan den 16, där jag fick läsa en liten berättelse för barnen; den hade till rubrik "Låten barnen komma till mig". Den käre älsklige skolmästaren Schön talade också några kärlekens ord, och alla voro belåtna. Tack, Gud, för sådana små oväntade glädjestunder. Så måste jag tala om att Peter kom till besinning - uteslutande guds verk. Inom en halvtimma hade han klart för sig vad som under de gångna nio månaderna varit omöjligt för honom att fatta. Nu kom han in under Guds andes undebara tvång - ära vare Gud, du hjärtats rannsakare. (Dagboken 21/2 1840)

På onsdagen var jag hos den sjuka Katharina och i skolan, vilket besök också gladde mig. De många fattigbarnen äro mig också till stor glädje. De äro så tacksamma. Gud, tillåt mig att taga emot dem så länge jag lever och efter mig skolans stödjare. (Dagboken 16/7 1843)

...barnens fria utveckling  gör det nödvändigt att icke uppfylla alladeras behov året igenom. Att understödja dem med kläder, är gott och nödvändigt, men att befria dem och deras föräldrar från all omsorg om både kläder och föda, söver hos barnen all förmåga att hjälpa sig själva och närer hos föräldrar lättja och håglöshet. (Räddningsskolans årsberättelse 1847)

Den ekonomiska och moraliska verkan är visad, den kristliga verksamheten sökar vi förnämligast i skolan, som bör vara en kyrkans förgård. Må barnen känna där att fågeln har funnit sitt bo, nämligen ditt altare, Herre Sebaot! Må deras lärare genom Guds nåd och kraft höra ropet av Jesu mun: Föd mina lamm!" (Årsberättelsen 1849 - 1850)

Den ska föra de arma barnen till medvetande om att de äro ej allenast kropp utan ock hava en odödlig själ. (Årsberättelse 1850-1851)