Johann Philipp Petersens testamente gällande skolan.

 

Berget under Herrestad med därtill hörande  ägor att av varande och blivande skollärare såsom boställe innehavas med skyldighet för ägaren av Herrestads säteri att detsamma bebygga, underhålla, bruka och inbärga.