Intagning till räddningsskolan

Mormor berättar i årsberättelsen 18?

Hos oss går det till så. Julaftonen är alla räddningsbarnen och deras föräldrar inbjudna till herrgården. Förut har man åt alla barn låtit förfärdiga de nödvändigaste vinterkläderna samt en fullständig beklädnand åt den nykomne. Dessa skänker samt bröd, ljus, kringlor, pepparkakor och små andliga skrifter, upphängda på granar i vackraste ordning på ett stort bord i salen, men ännu fördolda för deras ögon. På ett givet tecken träda de in i förmaket, där de samlas kring betlehemshyddan med stjärnan och en transparang mitt emot, som förkunnar det glada budskapet: "Idag är eder född frälsaren, som är Kristus, Herren i Davids stad." Man uppstämmer en julpsalm. Läraren läser upp den stora händelsen i Betlehem, håller ett förklarande tal därefter och efter ringning i salen öppnas dörren, då rummet med julgranar starkt upplyst inbjuder vänligt hela skaran. De barn, som skulle upptagas i räddningsskolan denna afton, komma upp i sina trasor. Intrycket överväldigar dem. Ögonens glans, färgen på deras bleka kinder visar att pauperismens livlösa stirrande är övervunnen genom de i förening med de mänskliga medlen verkande livskrafterna, som änglarna förkunnade i Betlehem. Alla placeras vid sina gåvor och en kort glädjetystnad förljuvar högtiden... Det barn som blir upptaget blir, när högtiden är över, fullständigt klätt och kan således bevista julaftonen för första gången... Alla barnen äro under högtiden i sina hem och komma ej till skolan förrän den 7 januari. Efter tre vintermånader och tre sommar månader återkomma de städse till hemmen... Varje upptaget barn blir regelmässigt emottaget i skolan under lästerminerna, till dess det admitteras till den heliga nattvarden.