Ett besök på Herrestad, 1858

av Mathilda Foy

«Tillbaks till skolan

Den 15 juli var både mormors födelsedag och examensdag för skolan. Vid ett besök på Herrestad 1858 gör Mathilda Foy följande ögonvittnesskildring.

Tidigt på morgonen började tillrusningen, ja, den dagen förut var redan nog mycket undanbakat och undangjort. Det dukades i flera rum. 130 personer skulle den dagen äta middag på Herrestad. Alla skolbarnen, deras föräldrar, församlingens präster med sina makor, skolmästaren, rättaren, mjölnaren samt deras hustrur. Dessutom åtskilliga herrskap från granngårdarna och resande, vilka gärna passar på att komma denna högtidsdag. Där var ett liv och en rörelse, och varhelst man gick, träffade man på små folksamlingar av de fredligaste sort, och inga andra än kärleksfulla ord hördes på den kära Fruns födelsedag, och glada ansikten var att se överallt. Snart blev hon omgiven av de många människorna och ansträngde sig att vara uppmärksam mot alla, gick till och med oförmärkt och satte fram en och annan stol åt en bonde eller torpare. Salen blev uppfylld, examen började, och sedan pågick den för- och eftermiddag. Barnen gjorde sin lärare heder.