Ritning över Herrestad

Planritning över det gamla Herrestad efter skiss av Ada Margaret Makinsson.

Planritning av Herrestad

Beskrivning av huset

Uttdrag ur en artikel av Ada Margaret Makinson i Svenska Dagbladet 22/3 1924.

Rummen i flyglarna hade en höjd av meter 3,9 eller 3,11 - mittpartiet betydligt lägre: pelarna voro i jämnhöjd med flyglarna, således meter 3,11 och tror jag c.a 50 cm i genomskärning, svarvade av hela trän. Nedtill var en enkel avrundad platta varppå pelaren vilade, och överst en upphöjd rand i själva pelaren och däröver en fyrkantig platta. Ornamenteringen bestod av framskjutande klossar under en falsad kant, som ledde uppåt och utåt till takets något litet överhängande kant. Taket var täckt av sågad spån, indränkt till en mörkgrå färg.
Under Petersens tid var den stora matsalen blott tvenne mindre rum, likaså hall och biljard tvenne rum, och vardagsrummet användes som matsal, då maten bars längs pelargången från köket, men då civilingenjör Alexander Woodlands Makinson i slutet av 1870-talet övertog gården sammanslogs dessa rum.