Herrestads historia

Foto Lars Ericsson 2008
Ön där troligen ursprunget till Herrestads historia finns och där den befästa gården Holmegård
låg som var Nils Erlanssons säteri.

Anor till medeltiden

Herrestad är en gård med anor ända bak till medeltiden. Det äldsta dokument man känner till är daterat 1417 och är en kopia på ett köpebrev. Väpnaren Nils Erlandsson är den äldsta kända ägaren på 1350-talet.
Han tvingades vid två tillfällen, 1356 och 1363 pantsätta några av sina gårdar som han ägde på Herrestad för att lösa sig ur fångenskap som han satts i. Han hade genom att vara Konung Magnus Eriksson trogen valt fel sida i de inbördes stridigeterna som då och då blossade upp i Sverige. När han 1365 säljer gårdar, kvarnar och holmar i Herrestad nämns gården Holmegård. Ute på holmen eller ön finns rester av det som skulle kunna vara en befäst gård och Nils Erlandssons sätesgård.

Foto Lars Ericsson 2008
Resterna av den grund ute på ön som förmodligen
var den befästa Holmegården.
 .

Den sista pantsättningen gjorde Nils Erlansson till riddaren Birger Knutsson som var anfader till ätten Trolle och aldrig bosatte sig på gården.
På 1400-talet ägdes den av Birger Knutssons sonson, riddaren Arvid av Trolle till Ed och Bergkvara. Han var en stor godsägare som ägde två gårdar och två kvarnar i Herrestad bl.a. Holmegård.

Finnveden var gränsbygd 

Finnveden var under lång tid gränsbygd mot Danmark. Det blev därför ofta basområde för svenska armèer och fick ta först stryk vid danska framgångar. Den värsta perioden var troligen under det nordiska sjuårskriget 1563-70. Danmark förklarade krig 1563 och sommaren 1564 härjade dom runt i Finnveden brände ner hela Kärda by och Herrestad.

På 1560-talet blev gården säteri upprättat av Måns Pedersson (Stierna) som var häradshövding i Östbo och ägare till drygt 100 gårdar runt om i Småland. Fram till slutet av 1600-talet stavades namnet Härstad då det ändrades till Herrestad. Vid Måns Pederssons död troligen 1573 ägdes den av hans änka Brita Jönsdotter tills ett arvsskifte 1578 mellan hennes sex barn gav Herrestad till Erik Månsson och Hörda till Peder Månsson. Dessa sätesgårdar blev deras familjers fasta punkt.

Sjöbladseran

Erik Månssons dotter Maria gifter sig med Carl Sjöblad som med tur och skicklighet slog sig fram till berömmelse och rikedom. Han hette från början Carl Johansson men tog sig namnet Sjöbladt och genom detta giftemål blev han förvaltare av Herrestad. Carl Sjöblad hade deltagit vid det blodiga slager vid Lützen och fick efter det uppdrag i den svenske riskanslern Axel Oxenstiernas tjänst när han gifte sig med Maria Stierna på Herrestad 1639. Han fortsatte sedan sin militära bana där han rönte en del framgång och befodrades tillslut till generalmajor. Under åren 1673-81 var han guvenör på ön Ösel utanför Estland och toppen på hans karriär var när Karl XI upphöjde honom och hans familj till friherrligt stånd året efter hans hustru hade avlidit. Trots att han var mycket borta så var Herrestad under honom väl skött. Han köpte också Hörda och dessa båda säterier ärvdes av hans son Erik Sjöblad som 1720 även köpte Källunda.
Erik hade nio år gammal inskrivits vid Uppsala universitet och inledde 16 år gammal en militär karriär vid flottan där han utnämdes till amiral 1676 vid 29 år ålder. 1863 utnämdes han till landshövding över Blekinge och senare Göteborgs och Bohus län. Han blev senare av okända skäl suspenderad och dog 1725. Denna släkt ägde sedan gården fram till 1804.

Då köptes den av krigskommisarien Carl Gustaf Almqvist för 24000 riksdaler banco.
1808 såldes Herrestad till en sekreterare Hane och 1811 inköptes gården av Fredrik Rappe från Vartorp för sin svåger grosshandlare Johann Philip Petersens räkning.

Paret Petersen anländer

Ägandet övergick till Petersen 1813 som påbörjade en renovering av huset och byggde till två flyglar.Efter hans död 1835 blir hans änka ensam ägare till gården. Hon testamenterar tre år före sin död 1859 gården till sin fosterdotter Emmy Rappe som hon tidigare givit Hörda som morgongåva.
Emmy Rappe säljer Herrestad redan 1863 till grosshandlare C.V. Rydström för 125 000kr.

Järnvägsbyggaren

Nästa ägare är ingenjör A.W Makinson som köper Herrestad 1876 för 150 000kr. Han är känd som ägare och byggare av Halmstad-Nässjö järnvägar. Sedan han avlidit 1888 övertogs gården av hans son William Makinsson. Efter en konkurs så säljs gården 1909 till häradsskrivare Axel Rooth från Ljungby. Han börjar att stycka upp gården och sälja i mindre enheter. Huvudgården får efter det beteckningen Herrestad 1:2 och säljes samma år till Emil Andersson för 70 000kr. Övriga arealer styckades i 62 ägalotter.

Herrestad brinner

Emil Andersson drabbas hårt när huvudbyggnaden brinner ner 1912 men han bygger ett nytt corps-de-logi i samma stil och på samma plats som det gamla. 1921 övergår gården till hans son Oskar Andersson för 100 000kr.

Huvudbyggnaden blir missionsgård

1930 avstyckas c:a 10 hektar, ön och en bit mark inklusive parken runt huvudbyggnaden. Den får beteckningen Herrestad 1:136 och säljes tillsammans med huset till missionsgård. Här skiljs historien åt för resterna av det anrika Herrestads gård från den klassiska kullen med sin park och ö.
Huvudbyggnad med park och ö säljs 1941 till Jönköpings läns landsting och används som vårdhem in på 1990-talet. 

Vandrahem

1996 köps det av familjen Thern som har har totalrenoverat byggnaden och bosatt sig där. De har utvecklat en verksamhet med vandrahem/pensionat med konferensmöjligheter och matupplevelser i en av gårdens gamla matkällare.
Resten av Herrestad 1:2 säljs till Adolf Bergqvist som bygger först ett mindre sedan ett större hus till att bo i på andra sidan dammen. Han brukar gården fram till 1939 då den köps av tryckeriägare Nils Anton Nilstam från Ystad. Han flyttade aldrig själv till Herrestad utan gården brukades en tid av hans son Kurt Nilstam.
Efter Nilstams död såldes gården igen och köptes 1954 av Sven Essänger som brukade den fram till 1960. 1960-1964 ägs gården av Karl Nylander och därefter av Arvid Malmström 1964 fram till1969 då han säljer till Erna Larsson från Ljungby. 1973 köps gården av nuvarande ägare, Lennart och Ulla Andersson från Barnarp.

 

 

 

Ägare till Herrestad

 • 1350-tal Nils Erlandsson
 • 1365 Birger Knutsson
 • Arvid av Trolle
 • 1561 Måns Pedersson Stierna
 • 1573 Brita Jönsdotter hans änka
 • 1578 Erik Månsson hennes son
 • Maria Stierna hans dotter
 • 1639 Maria Stierna med sin Make Carl Sjöblad
 • 1696 Amiral Eric Carlsson Sjöblad
 • 1726 Dennes änka Charlotta Regina Palbitzki
 • 1740 Deras son Carl Georg Sjöblad gift med Beata Stenbock
 • 1770 Deras måg landshövding greve Carl Henrik Strömfeldt gift med Beata Elisabet Sjöblad
 • 1803 Deras son Fredric Georg Strömfeldt
 • 1804Krigskommisarie Carl Gustaf Almqvist
 • 1808 Sekreterare Hane
 • 1811 Ryttmästare Fredrik Rappe
 • 1813 Johann Philip Petersen med make
 • 1835 Emelie Petersen ensam
 • 1859 Emmy Rappe
 • 1863 C.V. Rydström
 • 1876 A.W. Makinson
 • 1888 William Makinsson
 • 1909 Axel Rooth

  Foto Lars Ericsson
  Kvarnar har funnits på Herrestad i flera hundra år. På mormors tid fanns också en såg.


Efter 1909 Herrestad 1:2

 • 1909 Emil Andersson
 • 1921 Oskar Andersson
 • 1930 Adolf Bergqvist
 • 1839 Nils Anton Nilstam
 • 1954 Sven Essänger
 • 1960 Karl Nylander
 • 1964 Arvid Malmström
 • 1969 Erna Larsson
 • 1973 Lennart & Ulla Andersson

 


 

Ägare till huvudbyggnad med park och ö

 • 1930 Karin och Fredrik Söderberg
 • 1931 K.A. Rundbäck och Victor Johansson¨
 • 1932 Föreningen Herrestads missionsgård
 • 1941 Jönköpings läns landsting
 • 1996 Jonas och Ann-Sofie Thern

Foto Lars Ericsson 2008
Nivåskillnaden mellan sjön och storån har skapat förutsättningar för vattenkraft.