Brev till Mathilda Rappe 1844-04-27

Tillbaka till syförening

...till kl.8 hade Fjellstedt återigen beställt Källundas barn, som också vore här kl. 9. Han var till för dem uti den skickligaste missionerande nit. Cdershiölds fruntimmer, Ulla Moberg,Engströms voro här samlade. På eftermiddag föreslog han för oss en arbetsförening för missionen i Lappland några timmar varje vecka, så många som voro här samlade. Vi skulle komma tillsammans varje måndag eftermiddag, läsa, sjunga, tala Guds ord, bedja medsammans och arbeta med våra händer för lapparna. Förbinda oss att ej tala om världsliga föremål. Engström erbjöd sig att läsa och leda och vi voror alla glada, tror jag åt detta förslag. Fjellstedt höll därefter uti vår av människor uppfyllda sal den sista bibelförklaringen över Joh. 33dje kapitlet och slöt med en härlig bön, däruti han nedkallade Guds välsignelse över vårt så högt benådade hus.


Mathilda Rappe var gift med
Wilhelm Rappe på Tagel.