Mormor om Herrestad

 Må Dina ögon, Herre, vaka över mitt hus dag och natt, över den plats, om vilken Du har sagt: "Mitt namn ska vara där." Lyssna på den bön, som Ditt barn beder idag. - "Jag har hört den bön och åkallan, som Du har uppsänt till mig; detta hus, som Du har byggt, har jag helgat till att där fästa mitt namn för evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta skola vara där evinnerligen." (1 Kon. 9:3.)
(Dagboken 25/2 1837)

En undebar tisdag. Strömmar av välsignelse ur fadershanden! Jag fick denna dag ett starkt intryck av att Herrestad kan bli till mångas välsignelse, när Guds barn får styra och ställa där.
(Dagboken 2/6 1840)

Missionsaftonen igår kväll var mycket rik på gäster och predikanter. Men så blevo vi också överraskade av en vänlig, fast objuden predikant - månen! den gick nämligen upp och speglade sig så övernaturligt vackert i sjön, som låg stilla. Någon sade: "Se där så ser vårt undebara Herrestad ut! en hydda med fönster direkt mot himlen!"
(Dagboken 8/9 1841)

I dag har min käre Natanael, Vilhelm rest, och jag vet, att han välsignade mitt gamla Herrestad, nej, Guds Herrestad. (Dagboken 16/1 1855)