Lina Sandell om Paret Petersens ankomst till Herrestad

Ett utdrag ur årsskriften Korsblomman 1882 för vilken Lina Sandell var redaktör.

Deras väg förde dem icke till den sköna mälardrottningen, Sveriges huvudstad, där den unga, fint bildade frun, mänskligt att se, bättre skulle hava passat än bland den okunniga befolkningen i en undangömd landsort. Denna väg gick genom södra Sveriges bördiga och delvis vackra trakter till den fattigaste vrå av Småland, där naturen i allmänhet är av helt annan art än den, vid vilken de voro vana. Här funnos inga lummiga bokskogar, inga vidsträckta, vajande vetefält, utan istället små magra åkertegar mellan de små stenarna och jämte den mörka granskogen eller de spensliga, vitstammiga björkarna, långa sträckor oländig mark.

«Tillbaka till Herrestad«