En hemmansägare blir återupprättad

En hemmansägare inom församlingen hade genom lättja och vårdslöshet så försjunkit i fattigdom, att han blivit nödsakad att sälja sin lilla hemmansdel och mottaga ett litet torp, som knappt kunde föda en ko. Denne man har nu genom hustruns flit i föreningens tjänst blivit väckt till arbete och omtanke, så att de båda makarna under dessa år kommit till det välstånd att de i dessa dagar återbördat sitt forna hemman.