En familj från Kulltorp får hjälp

«Tillbaka till arbetsföreningen

 

För fyra år tillbaka kom en fattig ung kvinna från Kulltorps socken och begärde att såsom arbetsbehövande bliva intagen i vår arbetsförening. Ett besök i hennes hem utvisade, att hon med två späda barn och en lättjefull man var utblottad på allt. Hon hade hittills gått omkring i husen för att förtjäna något, men detta hade åstadkommit fullkomlig vantrevnad i hemmet. Nu fick hon hemarbete och spann och vävde med trogen uthållighet från morgon till kväll. Gud välsignade den nyvaknade fliten och den rikliga betalningen föreningen alltid lämnar för arbetet. Det sunda goda brödet stärkte krafterna och väckte mannen till besinning, att han borde göra sitt, då hustrun gjorde så mycket. Alltså började han odla sin ljungmark kring stugan, hustrun spann sig till en gris, uppfödde och sålde den samt köpte sig en kalv, vilken växte upp till en mjölkgivande ko, som unde den stränga vinterkölden bodde under samma tak med familjen och utgjorde dera dagliga tacksägelseämne. Mannen saknade kläder, hustrun arbetade sig till sex alnar vadmal åt honom, så att han nu har snygga  kyrkkläder och även går till hederligt folk på dagsverke. Så botade kvinnans flit mannens lättja.