En kolportörs dagbok

«Tillbaka till kolportörer

Här följer uttdrag ur kolportör Mattssons dagbok under de tre första månaderna 1857. Mormor delar med sig av dessa underättelser i årsberättelsen 1856-1857. Här delar hon också med sig lite om bakgrunden till att hon sänder ut kolportörër. Hon menar att många i socknen hade börjat arbeta hårt och nått en viss framgång men det hade inte nödvändigtvis lett till att de blev mer gudfruktiga. Tvärtom hade det orsakat egenrättfärdighet och ett visst högmod.
Därför fördes vi omsider till den övertygelsen , att varje kristlig fattigvård måste vila på grundstenen Kristus, men vi har givit arbetsfliten den ära, som tillkommer Kristus och därigenom skilt bäcken från sin källa. För att bota denna skada antog jag under bön till Herren tvenne kolportörer, vilka jag sedan år 1854 anmält i årsberättelsen.

Besök i Våthult i Januari.

Januari den 30.

Februari den1

Herrestads rote i februari.

Besök i Hörda och Värnamo rotar.

Kärda och Wallerstads rotar.

Källunda och Åminne rotar.

Besök i Hånger under April.

Förteckning av bibelspridning.

«Tillbaka till kolportörer