Brev från kronprinsessan Josefin

Genom F.E. Studack aumonier hos H.H. kronprinsessan Josefin

«Tillbaka till arbetsföreningen

På nådigt uppdrag av hennes kungliga höghet kronprinsessan har undertecknad äran besvara edert brev av den 20 februari. H.H. meddelar genom mig, att hon med hjärtligt deltagande och bön om välsignelse följer utvecklingen av Kärda församlings arbetsförening för fattiga kvinnor, samt önskade genom ett stort bidrag kunna lämna en kraftig handräckning åt detta företag. Dock ser H.H. sig ur stånd därtill, emedan hon själv står i spetsen för en liknande stiftelse i Stockholm, och måste där inköpa de flesta arbeten som tillverkas och vilka sedan utdelas till beklädnad åt fattiga. Emellertid har jag äran meddela, att H.H. till bevis på sin goda vilja härvid utfäster sig till en årlig beställning av 100 alnar grått vadmal och 100 alnar grövre linneväv.