Utbetalningar 1850

«Tillbaka till arbetsföreningen

Verksamhetsåret 1850- 1851 hade 190 hushåll varit i arbete och 5,289 alnar väv av ull och lin blivit förarbetat. Huvudsakligen ifrån Kärda, Forsheda och Kulltorp socknar men också något ifrån Hånger, Bredaryd, Torskinge och Värnamo. För detta hade man batalat ut i arbetslön 1,510 rdl. rgs.

Ur årsberättelsen 1850-1851

Utbetalning skedde för spånad efter vanlig ordning uti råg och blandmjöl, potatis, malt, vadmal, linne och randig ylleväv- - 24 hela biblar, 26 nya testamenten, många exemplar av Barths bibliska historia, några Fresenii communionböcker, många katekeser 24 psalmböcker och ABC-böcker har de fattigaste tillspunnet sig. Så har en fattig änka tillspunnit sig för sina 4 söner, som äro tjänande drängar, 2 hela biblar och tvenne nya testamenten.
Den ofta uttalade grundlagen, att vinsten tillfaller de flitiga arbetarinnorna och ej kassan, hade även i dett förra året bestånd. Den ekonomiska redogörelsen kan därför nästa aldrig anföra annat än kassans avtagande och de fattigas bärgning. Kassan tillhör Gud, och Kärda fattigförening låter arbeta för Guds heliga nöd. Rik törs en fattig kassa aldrig vara, men tom blir den genom Guds hjälp ej heller. De fattigas flitiga händer äro Guds skattkammare. Vi lånar Gud, och finner denna borgen tillräcklig.

Förlusten detta år var 188 rdl. 13 rgs. Kassan som från början innehöll 2,497 rgl. rgs. var nu efter 13 år nere i 1,382 rdl. 39 rgs. Detta tvingar dem att delvis köpa in material för lånade pengar. Mängden väv som framställdes hade ökat från första årets 1,462 alnar till ibland vara över 7,000 alnar om året.

Forts till jämförelse«