Mormor gör en jämförlese

«Tillbaka till arbetsföreningen

(Ur årsberättelsen 1850-1851)

Denna jämförelse är något som mormor återkommer till i flera utav årsberättelserna. Hon ville använda hela kapitalet och inte "låta kapitalet synda genom att nedlägga pundet i svettduken".

På de förflutna 13 åren har för arbetslön blivit utbetalt till

Vallerstad och Kärda rotar.....................................2,995:-
Källunda rote........................................................2,493:27
Hörda rote............................................................1,535:45
Nästa och fordom Värnamo....................................1,440:-
Forsheda och Torskinge..........................................1,541:-
Herrestad, Kulltorp, 5 hushåll i Fänestad by och flera hushåll
ur andra socknar...................................................7,067:39

Dessa äro de fattigas genom flit välförtjänta räntor på det lilla kapital, som ej lades som pund i svettduken... Det har uppövat de fattiga i flit och låtit dem vinna genom egen insats. Hade kapitalet låtit fängsla sig i en sparbank eller givit sig ut på vanliga räntor, så hade det på 13 år endast förvärvat 1,300 rdl. Nu har det genom sin oegennyttiga, flitiga rörelse skaffat sig flitiga fattiga 17,074 rdl.28 s. Har den utmagrats i  sin Herres tjänst, så har den dock tilltagit i trohet och ande. Vår barmhärtige husbonde övergiver den ej i ålderdomen utan behåller den vid liv och välsignelse.

Året 1855-1856 var skillnaden mellan ränta och verkligheten 1855 rdl. mot 30629 rdl.