Brev till Wilhelm Rappe

«Tillbaka till arbetsförening

Här följer några utdrag ur brev till Wilhelm rappe där mormor berör arbetsföreningen. Wilhelm Rappe

(1838 0417)
Den 23 februari väcktes i mig ett starkt bönerop för våra lidande bröder i församlingen, ej så mycket som de egna till vilkens hjälp Herren gav mig vilja och förmåga, utan mycket mera för Vallerstad, Nästa, Kärda och till och med Hörda, som ingen herre haver, vilkens skyldighet, en faderlig tillsyn kräver.
 
(18380417)
Jag utarbetade fort, efter tyska stadgar som med min vän Amalie Sieveking i spetsen äro utförda i Hamburg sedan 1835 och äro fullt kristligt beprövade, en plan till fruntimmers arbetsförening, som om kvällen var subskriberad av alla socknens herrar.