Brev till Pauline Westdahl

Mormor skriver brev till Pauline Westdahl 23/3 1838.

vår skollärare, forne soldat Schön, en sann kristen, verkar i samfund med vår mjölnare sedan 4 veckor, då Wilhelm Rappe, min nya husbonde med sin skolmästare Olsson var här och gav dem insikt genom Guds nåd drift till nykterhetsförbund, välsignat för denna goda sak så att dessa båda sedan dess har värvat 140 medlemmar, som hava format sig ett sällskap, vars första sammanskomst var hos skolmästaren förra söndagen.