Henric Schartau

(27/9 1757- 3/2 1825)
23 år äldre än mormor

Genomgått Schartaus predikan. Med tacksamhet och kärlek ihågkommer jag den trogne och upplyste läraren. (Dagboken 30/11 1837)

Väckelseprästen

Henric Schartau föddes i Malmö och började som 14-åring att studerade  filosofi vid Lunds Universitetet där han tog fil. kand. efter 3 år. Han fick ett andligt genombrott den 1 mars 1778 i samband med en nattvardsgång i Ryssby kyrka och prästvigdes 1780 i Kalmar. Han blev sedan komminister vid domkyrkan i Lund och vidare kyrkoherde i Stora Råby församling där han stannade till sin död. Han är bland annat känd för sina kompromisslösa predikningar och den "Schartaunska väckelsen" som spred sig i Skåne och på västkusten. Han var en god själasörjare och många andra präster påverkades av honom. Han studerade bibeln grundligt på både grekiska och hebreéiska och samlade både studenter och professorer på sina teologiska föreläsningar. Biskop Gottfrid Billing kallade Schartau för "den mest orginella predikant som svenska kyrkan haft" och c.a 1000 av hans predikningar har publicerats. Henric Schartau ligger begravd på Norra kyrkogården i Lund och står sedan 2003 staty utanför Lunds domkyrka.

Mormor om Schartau

Men främst kände jag gemenskap med Vilhelm och Mathilda och deras fromma folk. Vi läste mycket Schartau. Jag är så innerligt glad. Min Petersen! Halleluja! (Dagboken 19/8 1837)

Har idag genom Schartau lärt mig, hur man ska utrycka himmelska och jordiska ting. (Dagboken 23/1 1843)

Mormor citerar Schartau

Efter att ha kommit lyckligt hem från en midsommarutflykt till Tagel skriver mormor följande citat av Schartau i sin dagbok.

Efter bepröfvad uppriktighet vittnar Guds ande, genom menniskans anda, om barnaskapet, då menniskan är öfvertygad derom, att hon är ett Guds barn,emedan hon förstår, att det ej kan annorlunda vara. (Dagboken 25/6 1840)

Ett citat av Schartau från dagboken 12/1 1843.

Faran finnes, att de troende kallna för verket. Medlet däremot är bruk av ordet, bönen och nattvarden.

Om du icke bevarar din Frälsares ord med uppmärksamhet, så har du inte ännu hunnit därhän, att den Helige Andes nådeverkningar får genomgång hos dig. (Dagboken 10/1 1843)

Daniel Runge om Schartau

"Vad som särskilt uppbygger hos Schartau, enligt dina uttdrag av hans predikningar, förstår jag mycket väl. Mycket innebär hans klara trosbegrepp och fasta trosvisshet, tvenne ofrånkomligt nödvöndiga fundament för din egen själs frälsning, harmonierande med dina på djupet levande känslor och behov, allt säkerliegn mycket välgörande för dig. I hans läroframställning röjes ju en nära nog matematisk nogrann metod, som man måste beundra, så mycket mer som den religiösa värmen ändå förefinnes i hög grad."
(Dagboken 17/11 1839 mormor citerar ett omdöme av Daniel Runge)

 

Henric Schartau

Liv i korthet

 • 27/9 1757 Henric Shartau föds
 • 1771 Student vid Lunds universitet.
 • 1774 Fil.Kand.
 • 1778 Promoveras till magister
 • 1/3 1778 Schartau gör en stark Gudsupplevelse i Ryssby kyrka.
 • 1780 Prästvigs
 • 1785 Komminister i Lund domkyrka.
 • 1793 Kyrkoherde i stora Råby
 • 1825 Avlider i Lund

Familj

 • Gift med Catharina Elisabeth, f Sommelius
 • 7 egna och 7 styvbarn