Väckelsen

Min och min salig Petersens första väckelse utgick redan 1808 från en kristlig konstnär, som just genom färger och poesins toner framställde den i honom fördolde Kristus, som han ej kunde visa på annat sätt för den då ifrån uppenbarelsens rena ord så bortkomna värld än genom en bro, som var hans konst, som skulle visa hans trosliv, och hur det hade uppstått i honom. (Brev till Pauline Westdahl)

Sökande efter ideal

 

Tidigt i sitt liv gjorde Emelie en överenskommelse med sin några år äldre och gode vän, Amelie von Herder. De möttes under Emelies tid på flickhemmet i Berlin. De lovade varandra att de skulle leva ett moraliskt högt och rent liv. Emelie fick också en fin teologisk utbildning på detta ansedda flickhem. Ändå förstår man att Emelie sökte något mer. Akademisk teologi och hög moral var inte svaret på hennes existensiella frågor och andliga behov. På modet i Europa var, i den franska revolutionens anda, otro och Gudsförnekelse och det rådde ett andligt mörker. Hon beklagade sig senare över att 11 olika teologiekandidater var och en hade undervisat sitt system men inte nämnt bibeln eller kunnat föra henne till Kristus.

 

Drog sig undan det ytliga

 

När hon sedan förlovar och gifter sig kan man säga att hon och hennes make drog sig undan världsliga ytliga nöjen, sökte lyckan och idealet i konstens värld. De hade ett estetiskt intresse och sökte meningsfullhet i detta. Men de upptäckte snart att inte ens konsten kunde tillfredställa deras djupare behov och det gjorde dem oroliga. I hennes svärföräldrars hus dit hon flyttade som nyförlovad fanns en porslinskakelugn. På kakel ugnen fanns bilder målade föreställande bibliska motiv. I dessa bilder återkom ett ansikte som fångade hennes intresse. Svärföräldrarna hade ett rikt societetsliv och Emelie började att fråga de många gäster som kom på besök i hemmet om vad bilderna betydde. På så sätt fick hon svar av olika personer som visste något om vad berättelserna föreställde. Denna kakelugn med det fängslande ansiktet och vad den berättade väckte hennes nyfikenhet.

 

Den första väckelsen

 

Emelie talar ibland om sin och sin makes första väckelse som skedde genom en konstnär som hette Otto Runge. Han hade själv blivit omvänd för att han börjat måla bibliska motiv. Han framställde enligt Emelie med poesin och färger den fördolde Kristus för världen. Hans konst menade hon var en bro som visade det trosliv som uppstått i honom. Klart att Gud skulle använda en konstnär för att nå den konstnärligt intresserade Emelie.

 


 

Överkurs

Otto Runges konst

 

Viktiga möten för Emilies väckelse

 • 1787 Fröken Hanna Gütschow
  Blev den mor och stabila punkt som Emelie så väl behövde.
 • 1787 Amalie Ellinger Von Herder
  Blev en vän med vilken hon kunde dela idealitet och längtan bort från det ytliga.
 • Johann Philip Petersen
  Hennes livskamrat och senare ett andliga stöd. De var eniga i sitt sökande efter något större.
 • 1808 Otto Runge
  Den omvända konstnär som blev orsaken till hennes och makens "första väckelse".


Otto Runge blev redskapet för Gud att omvända Emelie och hennes make.

 • Johannes Geibel
  En reformert präst som var en andlig vägledare och "rikt välsignad predikant". genom hans predikningar "fann hon det nya livet i Kristus för att aldrig någon gång förlora det"

 • Mor Anna
  En kvinna boende i smedstugan på gångavstånd från Herrestad som hon mötte på en promenad. De upptäckte att de hade mycket gemensamt trots svårigheter med språk. För mor Anna talade "Kaanans tungomål". Henne besökte hon ofta och fick många goda råd.

 • Peter Fjellstedt
  Kanske har ingen andligt, påverkat Emilie mer än Peter Fjellstedt. "Herrens ängel" kallade hon honom. En unik personlighet om vilken Emilie bara hade gott att säga. Det var fest på Herrestad när han anlände.