Ett föreningsbarn avlider

Mormor ur dagboken 2/4 1848

En vacker söndag. Redan ha åtta dagar gått sedan jag skulle meddelat att vårt första föreningsbarm avlidit. Det var Stina B., som saligen avsomnat. Hon kom till andligt liv, innan hon avsomnade. Hur glad blev jag inte, ty hon är en kärve från vårt arbetsfält. I dag buro gossarna på räddningshemmet henne till kyrkogården. Det var så gripande att genom vårt fönster se dem avtåga. De voro många, som följde henne till graven. Mitt hjärta är så tacksamt. O, hur jag njutit! Inte anade jag, vad Gud hade berett åt mig. Min Petersens första grav var uppgrävd, och där gömde de det första mogna kornet av hans fromma stiftelse. Jag blev så glad över att höra därom, och är det ännu.- Men bort nu från de betraktande orden och hän till kärlekens källa, Jesus. Likt Maria vill jag vara där han är, hennes bekymmer äro mina nu - give Gud, give Gud!