Mormor svarar på frågor om räddningsskolan

Som pionjär inom många områden fick mormor säkert många frågor från olika håll som ville ta del av hennes projekt och erfarenheter. Möjligen därför har hon i årsberättelsen för räddningsskolan år 1847 sammanställt några vanliga frågor och gett sitt svar på dem. Formuleringarna kan ibland tyckas svåra och underliga och det beror på att de är rena avskrifter.

  1. Hur och när ska ett räddningsbarn intagas?

    Maria Nilsson som mormor 2003

  2. Är det icke farligt att låta baranen vara i beröring med de sjunkna föräldrarna?

  3. Bör stående räddningsskolor förkastas?

  4. Hur utvecklar sig barnen i en räddningsskola till handarbete?

  5. Göra ej folksskolor räddningsskolor överflödiga?

  6. Varför väcker vår lilla, fattiga anspråkslösa skogssåning så mycket deltagande i det rika Tyskland?