Bör således stående räddningsskolor förkastas?

Ingalunda. Vår blick sträcker sig endast till vår lokal. Vi vågar ej fälla något omdöme om de nejder, som vi icke känna. Här visar oss en länge samlad erfarenhet, att uti en räddningsskola barnen utvecklar sig till ett friskt och arbetsamt liv, som härdar dem emot faror och besvär och gör dem skicliga till den mödosamma bana, vartill de äro kallade. Dessutom äro korrektions- och räddningsinstitut för sin dyrhet oanvändbara för vår ort.