Ett kvällsbesök på räddningsskolan

av Carolina Pehrsson, född Liborius

Del av artikel publicerad i Johann Hinrich Wicherns tidning "Fliegende Blätter" 1847.

...i skymningen trädde vi in i den rymliga salen. En brasa brann i den öppna eldstaden. De kära räddningsbarnens fromma fostermoder satt vid spinnrocken. Sedan flickorna fyllt det stora vattenämbaret inför kvällen, satte de sig med sin stickning vid hennes sida. De nio pojkarna satt redan på en lång bänk och späntade stickor av furu, dels för användning i huset (de tjänar som lyse vid arbetet, eftersom all annan slags belysning blir för dyr för de fattigare klasserna i vårt land), dels för att tjäna ihop till en liten sparpeng, som på initiativ av den kära fostermodern med glatt hjärta skulle sändas till ännu mer behövande barn i Lappland. Snart var allt gjort klart och undanställt, och barnen satte sig med samma glada sinnestämning med sina katekeser för att lära sig utantill den läxa som de erhållit till den följande dagen. Därefter ställde sig barnen i en ring runt den öppna spisen och sjöng en aftonpsalm. Vi tackade Herren, som gör så mycket stort för oss människobarn. Under det att ännu några sånger sjöngs, gjorde fostermodern med sin vanliga tjänstevillighet i ordning kvällsmaten. Den bestod av havremjölsgröt sam enbärs- och lingonsylt. Snart stod fem stora fat på bordet, träslevar lades fram, bordsbönen lästes av ett av barnen och så satte sig alla barnen vid bordet för att äta av den enkla kosten. Då det blivit sent, måste vi lämna det rikt välsignade skolhuset, även om vi också gärna hade varit med vid den korta kvällsandakt, som skolmästaren själv brukade förätta.