Johann Albrecht Bengel

Många starka andliga intryck genom Bengel i anslutning till 2 Sam.23:5. (Dagboken 26/3 1843)

(24/6 1687-1752)

Tysk teolog

Bengel var en tysk teolog som föddes i den Würtembergska staden Winnenden. Han studerade filologi, filosofi och teologi vid Stuttgart och Tübingen. Han arbetade mycket med nya testamentets grundtext, studerade gamla handskrifter och jämförde olika läsarter och deras förhållnaden till varandra. Han intresserade sig särskilt för uppenbarelseboken och gav ut olika beräkningar om den kronologiska ordningen för tiden före Jesu återkomst. Han blir 1741 prost i Herbrechtingen där han ger ut sitt epokgörande arbete Gnomon Novi Testamenti som är aktuellt långt efter hans död. Under slutet av sitt liv blir han kallad till ledare för den Würtembergska skolan. Hans sista arbete är en ordagrann tysk översättning med korta kommentarer och böner. Mormor ger 1840 Bengels bönebok till Emilie, som hon nu tycker ha vaknat till andligt liv, på hennes 16:e födelsedag. En bok med 60 böner som Emilie nu skulle få ta del av.

Bengels Bönebok

Foto Lars Ericsson 2008

 

Emilies födelsedag. Jag förstår, att välsignelsens sol lyser klart över mitt Herrestad: barnet har andligen vaknat. Jag har givit henne Bengels bönebok. Dessa 60 böner får hon nu ta del av. Hon får också veta, att jag ur min kammares dolda gömma sänt upp dem, och att hon själv varit med i dem. Om hon inte nu kan se deras uppenbara innehåll, så kommer nog den dag, då hon helt fattar det, så framt hon förblir kvar i den treenige Gudens gemenskap. (Dagboken 8/3 1840)

Många starka andliga intryck genom Bengel i anslutning till 2 Sam.23:5. (Dagboken 26/3 1843)