Johann Arndt

(27/12 1555- 11/5 1621)

På morgonen var jag annars så fattig, men då var den käre Arndt så rik" (Dagboken 5/2 1848)

Reformationens reformator

Luther genomförde reformationen och Arndt räddade den är ett gammalt talesätt och han har av många räknats som nr 2 efter Luther i reformationens historia. Johann Arndt föddes i staden Ballenstedt i furstendömet Anhalt i Tyskland. Han har kallats "reformationens reformator" och räknats som en av den evangelisk-lutherska kyrkans främsta lärare. Han hade för avsikt att bli läkare men började, efter en svår sjukdom som höll på att kosta honom livet, att jobba som diakon och skollärare i sin födelsestad. Han blev 1583 prästvigd och får sin första tjänst i stadskyrkan i Ballenstedt. Ett år senare blev han kyrkoherde i Badeborn men avsattes 1590 från sitt ämbete på grund av att han bl.a. motsatte sig avskaffandet av exorcism och bilder i kyrkan men fick ändå en ny tjänst samma år som kyrkoherde i Quedlinburg. Nio år senare byter han till en tjänst i Braunschweigh. Han började 1606 ge ut sitt berömda verk "Den sanna kristendommen" som översatts till nästan alla europeiska språk bl.a. svenska. Den första svenska utgåvan kom ut 1647 och sedan i minst 30 nya upplagor under 250 år. Johann Arndt möter under långa perioder stort motstånd på grund av sitt sätt att hålla fast vid det som han ansåg vara den sanna kristendomen en han fick också många efterföljare.

 


 

Mormor om Arndt

Och så slutar jag veckan med ett varmt tack till Gud, som givit mig så rika andliga intryck, dels genom Arndts passions predikningar... (Dagboken 18/3 1843)

På morgonen var jag annars så fattig, men då var den käre Arndt så rik. (Dagboken 5/2 1848)

Senare hade jag så skönt med min Arndt. Om kvällarna är han så god att ha, de bli så ljuvliga i hans sällskap. (Dagboken 23/4 1848)

Lugnt i mitt inre, tack vare Arndt och Teerstegen och några härliga sånger, mycket bön. På kvällen läste vi kyrkohistoria. (dagboken 9/2 1849)

Utgivna böcker av Arndt

  • Arndts sanna kristendom
  • Paradis lustgård
  • Andliga skattkammare
  • Förklaring öfver psaltaren