Kärda Socken

Kärda socken ligger i Östbo Härads västra kant, centralt i folklandet Finnveden i Jönköpings län. Socken gränsar till Västbo härad och Forsheda socken i väster där bitvis Storån utgör en naturlig gräns. Höjden över havet varierar mellan nivåer på lägst 155 m.ö.h. vid Storån och högst 265 m.ö.h. på Åsabackarna i Nordöst. Genom socknen går en urgammal landsväg som binder ihop Lagastigen med Nissastigen, som har haft stor betydelse för Finnveden. Namnet Kärda förekommer första gången i kända avskrifter från 1238 och skrivs då Kerit. Det är häradsprosten Haquinus som skriver under en överenskommelse med munkarna i Nydala.

 

 

 

Karta kommer...

 

 1. Herrestads säteri
 2. Herrestadssjön
 3. Herrestad kvarn
 4. Hörda
 5. Nästa sjön
 6. Backgården
 7. Kärda prästgård
 8. Kärda gamla kyrka
 9. Kärda nya kyrka
 10. Lillsjön
 11. Källunda
 12. Åminne
 13. Bestorp
 14. Vallerstad