Vartorp

(Söraby socken, Kronoberg)

Utbrutet från Södra Rottne

Vartorp är byggt och utbrutet från södra Rottne bys ägor. Den hade sitt läge invid Vartorpssjön eller som den också kallas Övrasjön.  Det är känt som gård sedan medeltiden när riddaren Rörik Tordsson Bonde 1345 pantförskrev sina gods i Wafrathorp i Røtna med tillhörigheter till frälsemannen Öjar Nilsson. År 1424 övergår Vartorp till Sparre släkten fram till omkring 1599 då den konfiskeras av kronan efter att Johan Sparre avlivats. Den tjänstgör tidvis som sätesgård under Sparre-eran. År 1633 gavs gården åter bort denna gång till riksamiralen Karl Gyllenhjelm som 1633 bytte bort gården tillsammans med Sjöatorp och ett antal andra i trakten. Den nya ägaren var major Johan Eketrä som bosatte sig där och gjorde den till sätesgård. År 1683  omnämns gården som väl bebyggd och brukades med ägaren egna avel.

Rappe-eran

År 1706 registreras den första Rappen som  ägare. Det är den blivande överstelöjtnanten Erik Henrik Rappe (1661-1727) som genom giftemål 1690 med Hans Bergmans dotter Eva kommer i besittning av gården efter svärfaderns död 1705. Erik Henrik blev efter slaget vid Poltava tillfångatagen och förd till Solvytjegodsk och kom inte hem förrän efter krigsslutet. Hans fru Eva gick hemma på Vartorp och väntade i 15 år utan något livstecken. Inte förrän hon beslutat för att gifta om sig kom maken plötsligt hem. När han dör 1727 ärvs gården av hans son Erik Rappe (1695-1737) som var gift med Hedvig Leijoncrona (1698-1770) och också ägde Tagel i Mistelås socken och Råsnäs i Mönsterås. Deras son Johan Gustav (1732-1787) blev sedan ägare till gården i 17 år. Efter hans död samägdes gården några år av hans arvtagare men 1793 blir äldsta sonen Gustav Adolf (1764-1833), bror med mormors måg Fredrik, ensam ägare till Vartorp. 

Gåvor till Söraby kyrka

Rapparna var frikostiga med gåvor till Söraby kyrka. Av dessa kan följande nämnas.

 • 1765 Dopskålen Av Anna Christina Rappe g. Branting.
 • 1733 Brudbälte av förgyllt silver av Erik Rappe
 • 1734 Ljuskronan längs farm i koret av majorskan Gustava Rappe.

Ätten Rappes vapensköld hänger i vapenhuset i kyrkan.

Under mormors tid

Under mormor på Herrestads tid beboddes gården av ryttmästare Fredrik Rappe som 1799 gift sig med mormors syster Elise Eckerdt. Elise var född i Bostel utanför Berlin och hade 10 år gammal av sin far placerats på ett flickhem i Växjö. Hon var vi giftemålet endas 15 år och Fredrik Rappe 28 år gammal. Fredrik Rappe förbättrade och utökade åkerarealen genom att förvandla ett kärr vid Drevsjön till bördig åker. Han blev den sista av Rappeätten som ägde gården.

 

Ägare till Vartorp

 • Före 1345 Riddaren Rörik Tordsson (Bonde)
 • 7/1 1345 Frälsemannen Öjar Nilsson (pant)
 • 1424 Väpnaren Bengt Tomasson (Sparre) vars änka Ingeborg Bengtsdotter (Snedbjälke) gifte om sig med nedanstående.
 • 21/1 1442 Riksrådet Lars Siggesson Sparre.
 • 1473 Riksrådet Sigge Larsson Sparre son till föregående.
 • 5/6 1510 Nils Siggesson Sparre son till föregåendes riksråd Lars Siggesson Sparre d.y. föregåendes bror.
 • 1554? Rikskansler Erik Sparre son till föregående.
 • Före 1587 Ståthållare Johan Sparre föregåendes broder.
 • 1599? Kronan
 • Omkring 1603 Riksamiralen Karl Gyllenhjelm.
 • 20/6 1633 Major Johan Svensson Eketrä.
 • 30/5 1652 Fänrik Albrekr Eketrä son till fröregående.
 • 1660 0 1661 Major Johan Eketrä broder till föregående.
 • 15/11 1669 Föregåendes arvingar.
 • 29/5 1680 Häradshövding Hans Berghman gift med Eketrä:s änka.

Rappe-eran

 • 12/3 1706 Överstelöjtnant Erik Henrik Rappe måg till föregående.
 • 1727 Löjtnant Erik Rappe son till föregående.
 • 15/4 1737 Fru Hedvig Leijoncrona föregåendes änka.
 • 1770 Major Johan Gustaf Rappe son till föregående.
 • 1787 Föregåendes arvingar.
 • 1793 Major Gustaf Adolf Rappe.
 • 1798 Greve Klas Erik Mörner.
 • 1815 Ryttmästaren Fredrik Rappe gift med "mormor på Herrestads" syster Elise och far till Emmy Rappe.
 • 14/1 1839 Hovmarskalken Greve Gustaf Hamilton.
 • 12/6 1856 Ryttmästare Johan Lor. Aschan.
 • 2/10 1869 Brukspatron Gustaf Reinh. Aschan.
 • 3/11 1905 AB Malmö snickerifabrik,
 • 5/7 1914 inregistrerat under namnet AB Böksholms sulfitfabrik.