Drettinge

(Dädesjö socken Kronobergs län)

I går hade vi en gräsligt svår färd. Kl. 6 voro vi på Drettinge. Liv, kärlek och glädje njuter man här. (Dagboken 21/8 1837)

Kungliga ägare

Drättinge säteri ligger i Dädesjö socken 3 mil nordost om Växjö vid Drättingesjöns sydöstra spets. Den förste ägaren som går att spåra är Bo Jonsson Grip som var en stor godsägare både i Sverige och Finland. Han säljer det 1376 till riksmarskalken Sten Bengtsson Bielke som i sin tur skänker det till sin syster Kristina Snakenborg. Hon skänker det 1386 vidare till Vadstena kloster. Gustav Vasa tog tillbaka det och sonen Johan III bytte bort det 1571 till riksrådet Hans Kyle d.ä. I denna släkt stannade godset i 100 år och under landshövding Hans Kyle d.y. växte Drettinge till att bestå av 39 hemman. Under 1600-talet brann Drettinge ner två gånger. Det av Hans Kyle .d.y. uppförda huset 1626 brann ner 1631 och den som ersatte brann 1689. Hans Kyles d.y.;s dotter tog sedan över men sålde 1672 godset till drottning Kristinas hovskräddare Johans Holm som av drottningen adlats till Leijoncrona. Han var känd som en skrupelfri man som inte drog sig för att med mutor förbättra sin ställning och sin förmögenhet. Något som väckte avsky och avundsjuka. Efter hans död 1689 tog det lång tid för sterbhuset att fördela hans stora förmögenhet. Hans dotter som var gift med Elias Torpadius fick till slut Drettinge 1728.

Rappe köper Drettinge

Deras måg Karl Rappe och dotter Maria arrenderade förs Drettinge men köpte till slut gården 1770 och deras son Adolf Fredrik Rappe bosatte sig där. Därmed inleds den Rapperska eran som håller i sig än idag. Adolf Fredrik Rappe står som ägare från 1786 och han vårdade gården med omsorg och utvecklade jordbruket. Det är också han som omkring 1795 byggt den huvudbyggnad som fortfarande tjänar som bostadshus. Han avlider dock barnlös den 13 november 1811. I hans testamente tilldelas Drettinge hans broson Adolf Fredrik Gustafsson Rappe, son till Gustaf Rappe på Tagel. Efter att ha arbetat som officer vid flottan och Värmlands fältjägare tar han avsked 1826 och säljer samma år Drettinge till sin äldre bror Carl Rappe.

Mormors måg Carl Rappe köper Drettinge

År 1920 delas godset mellan de två bröderna Gösta och Erik Rappe. Gösta blev ägare till Mörkaskog som var den norra delen och Erik blev ägare till den södra delen som innefattade det gamla bostadshuset. Godset är återförenat sedan 1975 under Göstas son Adolf Fredrik Rappe.

 


 

 Fördjupning

Kartskiss över Drettinge gårdsbyggnader

Ägare till Drettinge

 • Bo Jonsson Grip
 • 1376 Sten Bengtsson Bielke
 • 1376 Fru Kristina Snakenborg syster till föreg.
 • 1386 Vadstena kloster
 • 1540-talet Kung Gustav I
 • 1560 Kung Erik XIV
 • 1568 Kung Johan III
 • 1571 Riksråd Hans Kyle d.ä.
 • 1583 Klas Kyle son till föreg.
 • 1620 Landshövding Hans Kyle son till föreg.
 • 1662 Fru Anna Vendela Von Rosen dotter till föreg.
 • 1671Hovintendent Johan Leijoncrona
 • 1669 sterbhuset
 • 1712 Direktör Karl Gyllenstedt måg till Leijoncrona
 • 1728 Borgmästare Elias Torpadius måg till föreg.
 • 1747 Fru Maria Beata Torpadius föregå. änka
 • 1770 Generallöjtnanat landshövding friherre Karl Rappe måg till föregå.
 • 1786 Ryttmästare friherre Adolf Fredrik Rappe son till föregå.
 • 1811 Friherre Adolf Frerik Gustafsson Rappe broson till föreg.
 • 1826 Majoren friherre Carl Michael Rappe bror till föregå.
 • 1837 Dödsboet efter föregående.
 • 1848 Löjtnant friherre Adolf Fredrik Rappe bror till föregå.
 • 1874 Friherre Adolf Fredrik Rappe son till föreg.
 • 1924 Friherre Erik Rappe son till föreg.