Tagel

(Mistelås socken Kronobergs län)

(I Tagel kände jag mig särkilt väl till mods. Där utvecklar sig mer och mer en härlig kristendom, ack ja, det är nåd. Ett benådat hem har dock alltid mer anseende än en räddningsanstalt. Ditt hem är ett benådat , min käre, käre Vilhelm. (Dagboken 2/5 1837)

Foto Lars Ericsson 2008
Tagel var en systergård till Herrestad på det evangeliska området. Där bodde mormors goda vänner Vilhelm och Mathilda Rappe.

Herrgårdsdrift

Tagel ligger i Mistelås socken c:a en halv mil nordost om Rydaholm vid sjön Rymmens sydspets, nära gränsen till Jönköpings län. I början av 1800-talet införde Gustaf Rappe, som 1786 blivit ägare till gården, herrgårdsdrift. Det innebar att gårdarna revs och  flera av arrendatorerna blev torpare. Tiderna var svåra och livet på Tagel gick ut på att livnära sig på självhushåll. Kontanter kom inte in i några större mängder. I början av 1800-talet fram till huvudbyggnadens brand 1816 bodde Gustafs dotter Wilhelmina Rappe (gift Ribbing) på Tagel. Branden i det relativt nybyggda huset orsakade hennes familj en stor ekonomisk förlust som näst intill utblottade dem.  Gården bestod mest av skog och mycket sten som  gav  rejäla stenmurar vilket syns till vänster,  och var enligt Wilhelm Rappe "ett ställe som man ogärna och endast med tvång behåller".  Det var Strömsund som var kronan bland de Rappeägda godsen och även Drettinge ansågs ha större potential. 

Wilhelm tar över Tagel

I ett arvskifte 1826 tilldelas Wilhelm Rappe Tagel. Han blir den som utvecklar och bebygger Tagel och kanske övertygad genom sin blivande hustru bestämmer hans sig för att behålla gården. Han börjar byggandet av flyglar till det som skulle bli en en ny huvudbyggnad. Han bosätter sig först i dem och det stora huset bli inte klart att flytta in i förrän till julen 1839. Det uppfördes på samma grund som det gamla huset och en text på västra gavelns mur talar om att den 2 maj 1840 är invigningsdagen. Ekonomin var på 1820-talet forfarande knackig och kontanterna kom delvis från brännvinsbränneriet på gården något som frestade hårt på Wilhelms samvete. Nedläggningen av detta 1830 var en berfrielse för Wilhelm och Tagel blev ett nykterhetscentrum under resten av hans livstid. I september samma år gifter hans sig med sin Marhilda Schmiterlöw.

Andligt centrum

Liksom Herrestad blev Tagel också ett andligt och kulturellt centrum och även på Tagel startades missionsböner. När mormor på Herrestad och Wilhelm jämför sina upplevelse visade det sig att de exakt samma dag och samma stund den 5 december 1837 känt en inre maning att starta missionsbön på respektive gårdar.


Fördjupning

Historia

Tagels historia

Ögonvittne

Mormor om Tagel

Bilder

Byggnader och omgivning

Interiör

 

Foto Lars Ericsson juni 2008
Tagel mot västra gaveln och trädgården i förgrunden.

Tagel på Wilhelm Rappes tid

 

Foto Lars Ericsson juni 2008
Tagels östra flygel.