Kartskiss över Drettinge gårdsbyggnader

En kartskiss över Drettinge gårdsbyggnader. troligtvis från slutet av 1770-talet.

  • a Huvudbyggnad

  • b Flyglar

  • c Stall

  • d Bod och vagnbod

  • e Salpeterlada

  • f Salpeterlada

  • g Infartsväg

  • h Staket