Peter Sandén

(1808-1877)
28 år yngre än mormor

Adjunkt hos Cederschiöld

Peter Sandén var född i Snärshult, Väckelsång och var son till smeden och hemmansägaren Jacob Widerström och Martha Persdotter.  Han var smed som sin far men under arbete på åkrarna kom ett häftigt åskväder med kraftiga blixtar. Peter var i tjugoårsåldern och tyckte sig höra den allsmäktiges stämma och han började ivrigt läsa bibeln. Han blev omvänd och kom i kontakt med Peter Sellegren som gärna sett att Peter hade stannat hos honom. Han prästvigdes vid 31 års ålder kom 1839 istället till Forsheda, 32 år gammal, som adjunkt till prosten Cederschiöld och vice komminister i Torskinge.

Fullsatt i Torskinge kyrka

Han predikade omvändelse i Arvid i Sunnebos anda och drog fulla hus i Torskinge kyrka. Det kom också folk från grannsocknarna och ännu längre ifrån som fyllde kyrkan så att Torskingeborna inte kunde  få sina egna stolar. Åhörarna trängde sig till och med innanför altaringen upp i fönstrerna och predikstolen. Det bestämdes att kyrkdörrarna inte skulle öppnas förrän sammanringningen och prästen förbjöds att släppa in utsocknes genom sakristidörren. Särskilda personer utsågs till att se efter att ordningen följdes.

Talade på missionsböner

Det dröjde inte länge förrän Peter Sandén  blev engagerad på mormors missionsböner. Mormors omdöme om Peter Sanden var från börjen mycket positivt även om hon efter ett tag tycket sig se en viss omognad. Hon var också rädd för att han som en av stiftets mest populära andliga talare skulle bli högfärdig. Den  eventuella ovisheten rättades så småningom till. Se fördjupning "mormor om Peter Sandén". Peter Sandén blev senare placerad i Rydaholms och Gällaryds församlingar och 1851 blev han komminister i Stenberga utanför Vetlanda och därefter i Åseda. Peter Sandén avled som kyrkoherde i Nottebäck 1877. Hans sista ord var "Jag törstar efter evinnerligt liv".


 

Fördjupning

Mormor om Peter Sandén

Marie Cederschiöld porträtterar Peter Sandén

Peter Sandén

Liv i korthet

  • 1808 Född i Väckelsång
  • 1939 Prästvigd
  • 1839 Adjunkt i Forsheda
  • Rydaholm och Gällaryd församlingar
  • 1851 Komminister i Stenberga
  • Åseda
  • Kykoherde i Nottebäck
  • 1877 Avlider

Barn