Caspar Hakvin Cederschiöld

(21/3 1776- 13/6 1845)
Sex år äldre än mormor.

Född på Lidboholm

Caspar Cederschiöld föddes 1776 på Lidboholm i Sjösås norr om Växjö, som varit Cederschiöldska släktens stamgods i över 100 år. Han var näst yngst av fyra bröder och son till kvartermästaren Stefan Caspar Cederschiöld och Anna Plantina Laurell. Han blev 1787 elva år gammal intagen på Växjö skola tillsammans med två av sina bröder som var ett respektive två år äldre. En av av hans bröder Henrik Johan lade i konkurrens med Tegnér beslag på professuren i moralfilosofi i Lund. Kanske kan förklara några lite bittra omdömen om Cederschiöldarna som Tegnér fällde. Även Caspar flyttade till Lund för fortsatta studier där han stannade i 9 år och själv undervisade i flera Europeiska språk.

Prästvigs

September 1804 prästvigs Caspar av biskop Ludvig Mörner i Växjö. Efter en kort tid som biträde i Växjö kom han som adjunkt till Markaryd där han stannade i 4 år. I augusti 1808 kommer han till Göteryd och blir adjunkt åt kyrkoherden och prosten Johan Gustaf Ingelman som några år tidigare hade haft Peter Lorenz Sellegren på samma post. Prosten hade flera döttrar var av en hette Helena Sofia. Caspar och hon hade börjat umgås med varandra men efter 4 år 1812 blir Caspar förordnad till Apologist vid Växjö trivialskola där han fick en bostad i skolan och tycks ha haft en fallenhet för att undervisa. Ett år efter flytten den 26 augusti gifter sig Casper med den tjugo år yngre Helena Ingelman i Göteryds prästgård. De fick först en son som dog innan han fyllt ett år och därefter föddes Anna Maria den 20 november 1815 och i Växjö föds ytterligare en son och en dotter. Anna Maria kallades Marie och blev Sveriges första diakonissa. (Läs mer om henne)
Den 1 maj 1822 tillträder Caspar tjänsten som kyrkoherde i Lekaryds pastorat. Trots att han slutat som lärare hade de ofta ungdomar som bodde i prästgården och undervisades av Caspar.

Foto Lars Ericsson 2008
Prästgården i Forsheda som Caspar Cederschiöld bygger och bor i med sin familj i över 15 år.

Till Forsheda

Efter att ha sökt några olika befattningar får Caspar till slut tjänsten i Forsheda dit familjen flyttar 1830 och Caspar låter bygga en ny prästgård. Han var också en ordningsman och regarera mot hur en del ungdom i Forsheda sitter på läktaren och uppträder störande med prat och skratt. Detta missnöje tillkännarge han vid en sockenstämma i maj 1830. Han tycker att de vuxna då och då skulle gå till läktaren och förmana dem. Om inte det hjälpte skulle kyrkorådet sammankallas och utdöma "stockstraff". Varningarna tycks inte hjälpa för 1835 förelår han att tillsyningsmän ska utses och att de skyldigas namn ska läsas upp från predikstolen. Vid samma stämma bestämdes om böte för den som i kyrkan tuggade tobak på grund av att en del kvinnor som satt under läktare hade fått sina kläder förstörda.

Nykterhetskämpe

Caspar var en av alla de präster vid den tiden som kämpade emot det utbredda superiet och i Forsheda var tillgängligheten alkohol allt för stor. Om söndagarna samlades både yngre och äldre vid gästgivargården i Forsheda och gick raglande där ifrån. Det verkar som om nykterhetsarbetet i Forsheda ändå går framåt och att Caspar Cedrschiöld målmedvetet jobbar vidare med frågan. Han meddelar 1840 att samtliga konfirmander det året ingått ett nykterhetsförbund.

Caspar led länge av svår gikt och den 8 juni 1845 håller han gudstjänst i Forsheda kyrka för sista gången. Dagen efter får han ett slaganfall och avlider 4 dagar senare den 13 juni 1845.


 

Fördjupning

Mormor om Caspar Cederschiöld

Allmänna citat om Caspar Cederschiöld

Caspars liv i korthet

 • 1776 Föds på Lidboholm.

 • 1794 Studier i Lund.

 • 1804 23/9 Prästvigs i Växjö.

 • 1808 Adjunkt åt Johan Gustaf Ingelman.

 • 1812 Apolegist vid Växjö trivialskola.

 • 1813 26/8 Gifter sig med Helena Ingelman.

 • 1815 Pastoralexamen.

 • 1820 Kyrkoherde i Lekaryd, tillträde 1822.

 • 1828 Prost.

 • 1828 Kyrkoherde i Forsheda, tillträde 1830.

 • 1845 Avlider i Forsheda

Barn

 • Johan Gustaf Hugo (1814-1815)
 • Anna Maria (1815-1892)
 • Gustaf Hugo (1817-1882)
 • Malin (1821-?)
 • Henrik Samuel (1824-1900)
 • Herman (1827-?

)