Peter Wieselgren

( 1/10 1800-1877)
20 år yngre än mormor

...besök av Peter Wieselgren, som Just på Heddas begravningsdag i den helige Andes kraft höll missionsbön. Detta var en upplevelse och den märklige mannen har därmed fått ingång i mitt kära Herrestad, något som mitt minne ska hjälpa till att erinra om då och då. (Dagboken 9/8 1840)

Denna artikel håller på att skrivas...

Från Vislanda

Peter Wieselgren föddes i sydvästra Småland på den lilla gården Spånhult i Vislanda den 1 oktober 1800 och var son till Jonas Jonsson och hans hustru Elin. Han skulle hetat Per men döptes på grund av missförstånd av prästen till Peter. I synnerhet hans mor men även hans morfar, som levde sina sista år på Spånhult, bidrog till att Peter fick växa upp i en djupt from miljö. Också hans far var from men lite mer frisinnad och reserverad mot gammal tradition och övertro. Fader sägs också haft en stor portion äventyrligt sinne.

Tidigt utvecklad

Peter utvecklades tidigt och visade egenskaper som var mycket ovanliga för ett barn i hans ålder. Särskilt nämns hans minne och iakttagelseförmåga jämte en tidig självständighet och förmåga att reflektera. Vid 8 års ålder hade han läst hela bibeln och vid 10 skrivit psalmer och en predikan. Han visade också prov på en djärvhet som oroade hans mor inte minst när han klättrade högt i Vislanda kyrktorn eller gav sig ut på långa vandringar till andra kyrkor, för att höra hur det predikades där.

Studier

Det blev mer och mer tydligt Peter aldrig skulle bli någon bonde utan borde studera. Detta diskuterade föräldrarna men det fanns inga pengar för att betala några studier. Vid ett husförhör 1810 blev prosten Hyltenius så imponerad av Peters svar i bibelfrågor och angående bibelböckerna att han sa sig vara villig att förbereda Peter för studier i Växjö. På något sätt löste sig ekonomin och det blev till slut komminister Johan Malmberg som fick förbereda Peter till studier. Han tog då namnet Wieselgren som tidigare hade burits av studerande släktingar.  Han började studera i Lund 1820 och hade även intresse för botanik, estetik, historia och arkeologi m.m. Genom att jobba som informator i lite finare familjer bidrog han själv till sina studier. Han började predika som 17-åring och var en stor talare som inte behövde något koncept och ansåg själv att han var bättre på att ge utifrån stundens ingivelse. År 1821 får han uppdraget att ordna greve Jakob de la Gardies arkiv och uppehöll sig då på Löberöd under ferierna. 10 år senare kallas han av de la Gardie till kyrkoherde i Västerstad och Östraby församlingar. På så sätt blev det bestämt att han skulle bli präst och inte universitetslärare.

Nyktehetskämpen

Trots sina akademiska meriter och studieförmågan är det kampen mot superiet som blev hans livsgärning som 19-åring bestämde hans sig för att bli nykterist och samlade en grupp studenter kring sig. För detta blev han impopulär i vissa studentkretsar då han inte lämnade någon i fred. Han var passionerade i det han företog sig och många uppfattade honom därför som en svärmare.

 

Stockholmstiden

 

"Svenska folkets största välgörare efter kungen"

Liv i korthet

 • 1800 Föds på Spånhult.
 • 1811 Studie vid Växjö skola.
 • 1811 5/9 Antar namnet Wieselgren.
 • 1820 Studie i Lund.
 • 1823 Erhöll lagerkransen vid promotionen.
 • 1823-1828 Till Stockholm.
 • 1824 Docent i Litteraturhistoria och adjunkt i estetik.
 • 1828 Extra ordinarie vice Bibliotikarie vid universitetet i Lund.
 • 1830 Ordinarie vice biblitiotekarie. s.o.
 • 1833 Prästvigs. 
 • 1833 Kyrkoherde i Västerstad.
 • 1834 Prost.
 • 1838-1847 Utgivare av "Nykterhetsvännernas tidning"
 • 1844 Teologie doktor.
 • 1847 Kyrkoherde i Helsingborg.
 • 1857 Domsprost i Göteborg.
 • 1863 Tilldelas Carl Johan priset av Svenska Akademin.
 • 1877 Avlider i Göteborg.

Spånhult


Peter Wieselgrens barndomshem i Vislanda.